Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Sú Slováci euro-optimisti alebo euro-pesimisti?
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

KOMENTÁR Dušana Chreneka

Zastúpenie Európskej komisie v piatok 22. februára 2013 prezentovalo prieskumy Eurobarometra, ktorý sa hlavne zameriaval na občianske práva a informovanosť o európskych záležitostiach. Bolo zaujímavé sledovať interpretáciu výsledkov v slovenských médiách.

  Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

  Objavili sa naozaj rozmanité titulky: Slováci sa cítia byť občanmi Únie viac ako ostatní (webnoviny.sk); Slováci majú už EÚ v krvi, 71 percent sa cíti byť jej občanmi (teraz.sk); Podľa Eurobarometra považuje svoju finančnú situáciu viac ako polovica Slovákov za dobrú (SRo), Slováci Únii veria (TA3); Slováci sú europesimisti (Markíza); Slováci sú čoraz pesimistickejší (STV 1); Vzťah Slovákov k EÚ je pozitívny, cítime sa byť jej občanmi (topky.sk).

  Jedným z dôvodov prečo sa Eurobarometer zameral na občianske práva bolo, že rok 2013 je Európskym rokom občanov. Občianstvo EÚ oslavuje tento rok svoje 20. narodeniny. Bolo zavedené Maastrichtskou zmluvou v roku 1993 a dopĺňa národné občianstvo.

  Výsledky prieskumu na Slovensku ohľadom občianskych práv sú pozitívne a dokazujú, že Slováci si naše členstvo v EÚ veľmi cenia. 71% Slovákov sa cíti byť občanom Európskej únie a 52% je ich presvedčených, že pozná svoje európske práva. A výrazná väčšina (76%) má záujem vedieť viac o svojich právach ako občana EÚ. Zdrojov informácií o Európskej únii je pritom veľa, stačí si ich vyhľadať a používať.

  Slováci sa na EÚ pozerajú dosť pragmaticky, zaujímajú sa hlavne o oblasti, ktoré im prinášajú priamy prospech, či už je to voľný pohyb v rámci EÚ, možnosť pracovať a študovať v zahraničí, či získať zdravotnú starostlivosť v zahraničí. Od EÚ majú aj dosť vysoké očakávania týkajúce sa zvýšenia životnej úrovne a zamestnanosti. Z prínosov oceňujú hlavne voľný pohyb osôb, tovarov a služieb; mier v Európe a spoločnú menu euro. Už menej využívajú aktívne práva ako napríklad zapájanie sa do konzultácií o návrhoch európskej legislatívy či vyjadrovania názorov na budúcnosť Európy. Prejavom tejto menšej aktivity je aj slabá účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu.

  Eurobarometer sa venoval aj ekonomickým témam a ukázal, že Slováci vnímajú celkový stav ekonomiky ako zlý. Pozitívne je, že napriek tomu až 54 % Slovákov finančnú situáciu svojej domácnosti vníma ako dobrú.

  A aké je moje zhodnotenie Eurobarometra? Súhlasím s tými, ktorí výsledky interpretujú pozitívne. Slováci sú priaznivo naladení voči Európskej únii. Uvedomujú si jej výhody a mnohí pravidelne využívajú svoje európske práva. Väčšina taktiež verí spoločnej mene a očakáva, že európske inštitúcie zohrajú dôležitú úlohu pri riešení hospodárskej krízy. Slováci však Slováci nie sú zaslepení. Vidia, že ekonomická situácia nie je dobrá a nezamestnanosť stále rastie. Na zlepšenie situácie Európska únia plánuje ďalej prehĺbiť európsku integráciu vo viacerých oblastiach. Na to však potrebuje aj aktívne zapojenie občanov a ich podporu. A aj o tom je európsky rok občanov, aby Európania vyjadrili svoje očakávania a svoj názor na budúcnosť Európy.

  Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

  Tento komentár bol uverejnený 25. januára 2013 na www.cas.sk.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 06/03/2013  |Na začiatok