Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


(Ne)rovnosť žien a mužov
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Komentár Dušana Chreneka

Medzinárodný deň žien je aj na Slovensku ešte stále poznačený určitou ideologickou záťažou z minulosti, a preto je vhodné pripomenúť si jeho skutočný cieľ. A tým je oslava žien a ich boja za rovnoprávnosť.

  (Ne)rovnosť žien a mužov

  Od začiatku tejto tradície, ktorej korene siahajú do roku  1910, si ženy dokázali vybojovať mnohé práva. Od volebného cez zlepšenie pracovných podmienok až k účinnejšej právnej ochrane. Aj preto je 8. marec dobrou príležitosťou na oslavu.

  Existuje však v Európe úplná rovnosť? Právne je rodová rovnosť plne garantovaná a princípy nediskriminácie sú pevne zakotvené v európskej legislatíve, ako aj v zákonoch jednotlivých krajín Únie. Ale v mnohých oblastiach je realita iná. Ešte stále pretrvávajú rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, takisto zastúpenie žien v riadiacich pozíciách a politike je naďalej nízke.

  Obrazne povedané, Európanky musia tento rok pracovať 59 dní navyše, teda „zadarmo“, aby za rovnakú prácu dosiahli rovnaký zárobok ako muži. A na Slovensku je to ešte o pár týždňov viac. V Európe čelíme značnému paradoxu: ženy majú spravidla lepšie vzdelanie, ovládajú cudzie jazyky, stíhajú popri práci aj mnoho iných povinností a aj napriek tomu zarábajú menej a majú nižšie dôchodky ako muži.

  Zručnosti žien sú tiež veľmi často podceňované, pretože sa na ne nazerá ako na „typicky ženské vlastnosti“. Ako keby na ich nadobudnutie či rozvíjanie nebolo potrebné vzdelanie, pracovné nasadenie alebo cieľavedomé úsilie. Výsledkom sú často rodové predsudky, ktoré pri stanovovaní platov žien a hodnotení ich práce vedú k nerovnosti. Odvetvia, v ktorých pracujú väčšinou ženy, majú nižšie mzdy ako odvetvia, kde prevládajú muži. Mnohokrát aj ženy samotné podľahnú zaužívaným stereotypom a uprednostňujú školy či študijné odbory, ktoré spoločnosť považuje viac-menej za „vyhradené pre ženy“.

  Ďalším fenoménom je nižší podiel žien v politike, verejnom živote či na dôležitých riadiacich pozíciách v podnikoch. Len tretina všetkých manažérskych postov je obsadená ženami a v politike je ich ešte menej. Dokonca aj v odvetviach, v ktorých je viac žien, je ich zastúpenie na vedúcich pozíciách veľmi nízke. A v predstavenstvách veľkých spoločností je ich naozaj len zopár.

  Európska komisia na tieto javy dlhodobo upozorňuje. A neostáva len pri slovách. Jedným z príkladov je aj iniciatíva komisárky Redingovej, ktorá navrhla zaviesť povinné kvóty žien vo vedení  veľkých spoločností. Tento návrh vyvolal aj na Slovensku kritiku. Ozývajú sa hlasy, že Brusel zachádza príliš ďaleko. Avšak na to, aby sa ľady pohli, je často potrebné prísť niekedy aj s radikálnymi návrhmi, ktoré rozprúdia diskusiu, nabúrajú predsudky, názorové hrany sa obrúsia a  veci sa časom môžu zmeniť k lepšiemu. Toto je oblasť kde samoregulácia evidentne zlyháva. Mnohé európske krajiny to už pochopili a navrhli svoje vlastné opatrenia na zlepšenie zastúpenia žien v riadiacich pozíciách.

  Viaceré štúdie ukazujú, že spoločnosti s vyšším počtom žien na vedúcich postoch sú úspešnejšie, majú lepšiu finančnú výkonnosť a vedia sa dobre adaptovať na nové situácie. Na to, aby talentované ženy mohli naplno ukázať svoje schopnosti a dostať sa až na vrchol, však potrebujú aj vhodné podmienky. Na Slovensku to napríklad znamená aj viac predškolských zariadení, lepšie využívanie pružnej pracovnej doby, možnosť práce z domu či účinnejšie uplatňovanie existujúcich právnych predpisov.

  Zásada rovnosti medzi mužmi a ženami by nemala ostať len na papieri. Aj keď je Európska únia v tejto oblasti medzi najlepšími, ešte stále je čo zlepšovať. Medzinárodný deň žien je príležitosťou, aby sme na to mysleli ešte viac než inokedy.

  Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

  Tento komentár bol uverejnený 8. marca 2013 v denníku Pravda.

  Posledná aktualizácia: 08/03/2013  |Na začiatok