Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Jedinečná príležitosť
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

KOMENTÁR Dušana Chreneka

Titul Európske hlavné mesto kultúry predstavuje príležitosť, ale aj záväzok. Prichádza historická chvíľa Košíc.

  Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

  Je to po prvýkrát čo je Európskym hlavným mestom kultúry slovenské mesto. O titul sa uchádzalo deväť miest zo Slovenska, z ktorých najkvalitnejší projekt predstavili Košice. Dokázali presvedčiť, že majú potenciál zodpovedne reprezentovať kvalitu kultúry na Slovensku. Košice tak dostali veľkú príležitosť využiť hodnotu tohto titulu na organizáciu najväčšieho kultúrneho projektu v histórii Slovenska. Je to šanca zlepšiť imidž mesta, prilákať turistov a rozvíjať sa cez kultúru, umenie a kreativitu. Aj vďaka podpore Európskej komisie sa tak do pozornosti dostávajú nielen Košice, ale aj celý východoslovenský región a Slovensko ako také. Hodnota tohto prestížneho titulu sa však nepretaví do zisku automaticky. Košice by mali túto značku účelne využiť na to, aby boli atraktívnym miestom na život, návštevu a investície.

  Prvé ovocie už titul priniesol, aj vďaka nemu televízna stanica CNN zaradila Košice ako tretiu najzaujímavejšiu turistickú destináciu roka 2013 a za top destináciu ju pokladá aj Budget Travel. Prispel aj k tomu, že sa Slovensko dostalo medzi desať najlákavejších cestovateľských destinácií v roku 2013 najpopulárnejšieho bedekra Lonely Planet. Verím, že to pomôže zvýrazniť Košice na mape Európy a odrazí sa na príleve turistov. Tí môžu bezpochyby priniesť do regiónu nové pracovné príležitosti. O návštevy sa totiž treba starať, ubytovať ich a hlavne zabaviť, aby odišli plné nových zážitkov, o ktorých potom budú dlho rozprávať. Príklady hovoria za všetko, do mesta Liverpool po udelení titulu zavítalo o 12% turistov viac ako predtým, v rumunskom Sibiu predstavoval nárast 25%.

  Zviditeľnenie a zvýšený turistický ruch je jedno pozitívum projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.  Ide o jeho vonkajší prejav. Druhým, snáď aj významnejším, aspektom úspešných projektov je vnútorná mobilizácia občanov mesta a regiónu a prebudenie ich kreatívneho potenciálu cez aktívne zapojenie sa do kultúrnych aktivít. Otvorenosť a tvorivosť sa potom pozitívne prejavujú vo vzťahu občanov k mestu, životnému prostrediu, poznaniu, a implicitne podporujú aj podnikavosť. Ukážkovým príkladom je projekt vo francúzskom meste Lille, ktoré titul využilo na hlbokú zmenu svojho imidžu baníckeho a hutníckeho mesta na kreatívnu metropolu severného Francúzska.

  Okrem potenciálu, ktorý titul Európske hlavné mesto kultúry predstavuje, Košice získali minulý rok aj cenu Meliny Mercouri s odmenou 1,5 milióna eur za stav príprav celého projektu. Navyše Košice môžu čerpať eurofondy vo výške 60 miliónov eur na vylepšenie svojej občianskej a kultúrnej infraštruktúry. Je z nich financovaných 21 projektov, takých ako rekonštrukcia Dómu svätej Alžbety, premena kasární na Kulturpark alebo rekonštrukcia bývalej plavárne na Kunsthalle. Verím, že aj napriek značným časovým sklzom budú projekty čo najskôr ukončené tak, aby pomohli úspešnému priebehu celej plejády zaujímavých podujatí a získaniu dobrého mena doma aj v zahraničí.

  Minulý víkend odštartovalo svoj projekt aj ďalšie mesto, ktoré sa hrdí titulom Európske hlavné mesto kultúry, francúzske prístavné mesto Marseille. Bude zaujímavé sledovať ako obidve mestá zvládnu svoju úlohu, čím sa budú prezentovať, ale aj ako budú spolupracovať a ako sa budú dopĺňať. Európske hlavné mesto kultúry prispieva aj k  posilneniu európskej spolupatričnosti, rozvíja európske hodnoty, spája európske národy a poukazuje na rozmanitosť ich kultúr.

  Tento víkend príde veľká chvíľa Košíc, keď oficiálne odštartujú svoj rok Európskeho hlavného mesta kultúry. Už teraz ním žijú a Košice sú plné kultúrnych podujatí.  Teraz nastal čas plne ukázať a uskutočniť všetky plány. Košice tak môžu predviesť svoje schopnosti, talent a kreativitu. Len tak dokážu, že tento titul dostali oprávnene a budú ho vedieť v plnej miere využiť aj dlhodobo. Môžu pritom stavať na bohatej histórii, kultúrnom prínose viacerých komunít a entuziazme svojich ľudí.

  Želám Košiciam, aby úspešne zvládli nielen úvodný ceremoniál, ale aj celý rok a hlavne, aby celý projekt zanechal hlbokú pozitívnu stopu a prospieval Košiciam ešte dlho po roku 2013.

  Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

  Tento komentár bol uverejnený 18. januára 2013 v denníku Pravde.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 21/01/2013  |Na začiatok