Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Prekladať pre Európu... v škole!
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Vyše 3 000 študentov zo 720 stredných škôl z celej Európy sa 24. novembra 2011 zúčastnilo už piateho ročníka čoraz populárnejšej súťaže „Juvenes Translatores“ (z latinčiny mladí prekladatelia).

  logo súťaže Juvenes Translatores

  Zo Slovenska sa prekladateľského zápolenia zúčastnilo takmer 60 študentov z trinástich stredných škôl z deviatich slovenských miest. Účastníci súťaže si v rovnakom čase vo všetkých vybraných školách mohli preveriť svoje jazykové znalosti a vyskúšať si, aké to je byť v koži prekladateľa.

  „Súťaž „Juvenes Translatores“ je pre nás výborným spôsobom propagácie štúdia cudzích jazykov a prekladateľstva ako plnohodnotnej profesijnej kariéry pre mladých ľudí“, uviedla Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

  Žiaci prekladali jednostranový text z a do akéhokoľvek jazyka z 23 úradných jazykov EÚ podľa vlastnej voľby, a teda si mohli vybrať z 506 jazykových kombinácií. Súťažné preklady ohodnotia prekladatelia Európskej komisie a z každej krajiny vyberú jedného víťaza. Všetci víťazi budú v marci 2012 pozvaní do Bruselu, kde si prevezmú ceny od komisárky Androully Vassiliouovej.

  Na tohtoročnom piatom ročníku súťaže sa prvýkrát mohli zúčastniť aj školy nachádzajúce sa na ostrovoch, ktoré sú súčasťou členských štátov EÚ: Nová Kaledónia, Kanárske ostrovy, Madeira, Guadeloupe a Martinik. Súťaž inšpirovala podobné iniciatívy v Spojených štátoch amerických a v Turecku. Univerzita v Illinois, ktorá zorganizovala americkú verziu súťaže, požaduje od zúčastnených preklad do angličtiny z ktoréhokoľvek úradného jazyka EÚ. Turecká súťaž „Genç Çevirmenler Yarışması“ („Súťaž mladých prekladateľov“) je určená pre vysokoškolských študentov prekladajúcich z angličtiny, francúzštiny alebo nemčiny do turečtiny.

  Kontext

  Počet škôl vybraných z každého členského štátu zodpovedá počtu kresiel, ktoré bude mať každá krajina v Európskom parlamente v roku 2014. Keďže záujem o účasť v súťaži vysoko prekračuje kapacitné možnosti hodnotiteľov prekladov, zúčastnené školy sa určujú náhodným výberom spomedzi prihlásených.
   
  Zo Slovenska sa piateho ročníka súťaže zúčastnili tieto školy:
  • Gymnázium Andreja Sládkoviča, Krupina
  • Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
  • Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
  • Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
  • Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa
  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  • Gymnázium, Opatovská 7, Košice
  • Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
  • Gymnázium Sobrance, Sobrance
  • Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Košice
  • Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
  • Piaristická spojená škola F. Hanáka - Piaristické gymnázium, Prievidza
  • Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 24/11/2011  |Na začiatok