Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


JUVENES TRANSLATORES
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Víťazi šiesteho ročníka prekladateľskej súťaže stredoškolákov sa stretli v Bruseli.

  JUVENES TRANSLATORES

  Preberanie ocenení z rúk Androully Vassiliouovej, komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, neformálne stretnutia ocenených žiakov a ich učiteľov, návšteva prekladateľov Európskej komisie – to je len časť pestrého programu, ktorý v dňoch 10. až 12. apríla 2013 čakal na učiteľov cudzích jazykov a ich žiakov – víťazov šiesteho ročníka prekladateľskej súťaže JUVENES TRANSLATORES (z lat. Mladí prekladatelia), ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad.

  Súťaže sa zúčastnilo viac ako 3 000 študentov zo všetkých krajín EÚ. Za každú zúčastnenú krajinu sa spomedzi súťažiacich z danej krajiny vyberá jeden víťaz. V konkurencii 52 stredoškolákov z 12 stredných škôl z 12 slovenských miest zvíťazila Lenka Mišíková z Gymnázia bilingválneho na ul. T. Ružičku v Žiline. Prekladala z francúzštiny do slovenčiny. Súťažiaci mali dve hodiny na preklad jednostranového textu z ktoréhokoľvek z 23 úradných jazykov EÚ do iného úradného jazyka.

  • Záznam z odovzdávania cien nájdete tu.

  Máte dve hodiny času a zaujímate sa o preklad? Možno bude pre vás zaujímavé vyskúšať si svoje zručnosti na jednom, prípadne viacerých zo suťažných textov. Študenti zo Slovenska siahli celkom po deviatich jazykových kombináciách: najčastejšie prekladali z angličtiny do slovenčiny, nechýbali však ani preklady z nemčiny, francúzštiny, maďarčiny, češtiny, portugalčiny a španielčiny do slovenčiny na jednej strane, na strane druhej sa zas niektorí súťažiaci odhodlali na preklad do angličtiny či maďarčiny zo slovenčiny. Súťažné preklady hodnotili prekladatelia Európskej komisie, ktorí sa s nami v krátkom videozázname  podelili o svoje dojmy.

  Popularita súťaže rastie nielen na Slovensku. Čestným hosťom slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa konalo 11. apríla 2013 v Bruseli, boli aj vysokoškoláci z Turecka - víťazi prekladateľskej súťaže. Uskutočnila sa po tretí raz a jej vznik bol inšpirovaný práve súťažou JUVENES TRANSLATORES.

  Víťazom blahoželáme a veríme, že ak sa aj nerozhodnú pre štúdium prekladateľstva, aj táto skúsenosť im umožnila aspoň trochu spoznať krásy, úskalia i význam prekladu, ktoré si nie vždy plne uvedomujeme a doceňujeme. Veď aj bruselský jazykový babylon je jedným z miest, kde si nástojčivo môžeme uvedomiť, že „jazykom Európy je preklad“, celkom tak, ako to pred časom vyslovil Umberto Eco.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 12/04/2013  |Na začiatok