Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Jednoduchšia poľnohospodárska politika EÚ
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Zhrnutie správy pre občanov o výsledkoch programu na zjednodušenie európskej poľnohospodárskej podpory a znižovanie byrokracie, ktorá zaťažuje poľnohospodárov.

  poľnohospodár s dobytkom

  O ČO IDE?

  • Komisia uverejnila dokument týkajúci sa rozsiahleho programu na zjednodušenie európskej podpory pre poľnohospodárov (spoločnej poľnohospodárskej politiky).

  • Program bol navrhnutý tak, aby sa dosiahlo zjednodušenie systému a zabezpečila riadna správa peňazí daňových poplatníkov.

  • Dokumentom sa Komisia snaží zistiť, či sú poľnohospodári a ostatní podnikatelia v tomto odvetví reálne menej zaťažení byrokraciou a nadbytočnými požiadavkami.

  • Komisia okrem toho navrhuje viac opatrení na vylepšenie právnych predpisov EÚ upravujúcich problematiku poľnohospodárstva.

  KTO NA TOM ZÍSKA A AKO?

  • Európski poľnohospodári a spoločnosti v potravinárskom odvetví – môže to zvýšiť ich konkurencieschopnosť

  • Miestni ľudia – vytvorí sa viac pracovných miest vo vidieckych oblastiach

  • Spotrebitelia – prosperujúci poľnohospodári a ďalší podnikatelia v reťazci môžu lepšie reagovať na ich požiadavky

  PREČO BY SA MALI OPATRENIA PRIJAŤ NA ÚROVNI EÚ?

  • Európske dotácie na poľnohospodárstvo sú spravované spoločne EÚ a vnútroštátnymi orgánmi. Komisia ustanovuje pravidlá a orgány sa nimi potom riadia.

  • Komisia takisto nabáda vnútroštátne, regionálne vlády a samosprávne a miestne orgány k tomu, aby zo svojich právnych predpisov odstránili nadbytočnú byrokraciu, ktorá zaťažuje poľnohospodárov.

  AKÉ SÚ ĎALŠIE PLÁNY DO BUDÚCNOSTI?

  Komisia bude naďalej zjednodušovať právne predpisy EÚ, ak sa tým posilní konkurencieschopnosť poľnohospodárov bez toho, aby boli ohrozené ciele politiky a ich finančná zodpovednosť za prijatie poľnohospodárskej podpory EÚ:

  • od roku 2010 budú úradníci EÚ navštevovať poľnohospodárske prevádzky v záujme lepšieho pochopenia praktických problémov, ktorým čelia poľnohospodári. Úradníkom to umožní navrhovať právne predpisy, ktoré lepšie reagujú na potreby farmárov.

  • pripravovaný strategický dokument o kvalite poľnohospodárskych výrobkov sa zameria na zjednodušenie postupov a zníženie byrokracie súvisiacej s obchodnými normami a systémami zemepisných označení. Zjednoduší sa tým výroba kvalitných výrobkov.

  • viac úsilia sa zameria na zlepšenie čitateľnosti a zrozumiteľnosti právnych predpisov EÚ. Dôraz sa pritom bude klásť na poľnohospodárov a širokú verejnosť bez právnického vzdelania, ktorých sa uplatňovanie týchto nariadení priamo týka.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok