Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Írsko za kormidlom EÚ
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Írsko od 1. januára 2013 prebralo od Cypru predsedníctvo Európskej únie. Jeho prioritami na nasledujúcich 6 mesiacov budú hospodárska stabilita, rast a zamestnanosť.

  logo írskeho predsedníctva EÚ

  Ide už o siedme predsedníctvo Írska a zhodou okolností si táto krajina v rovnakom čase pripomína 40. výročie jej vstupu do EÚ.

  Šesťmesačné predsedníctvo ponúka Írsku príležitosť dostať do popredia záležitosti, ktoré považuje za osobitne dôležité. V jeho prípade sú to hospodárska stabilita, pracovné miesta a rast.

  Pracovné miesta a rast

  Írsko bude presadzovať Pakt pre rast a zamestnanosť. Ide o balík opatrení zameraných na fiškálnu konsolidáciu, podporu poskytovania úverov, zníženie nezamestnanosti, medzinárodný obchod a ďalšie oblasti s možným pozitívnym dosahom na tvorbu pracovných miest a rastu.

  Medzi ďalšie priority patria nové pravidlá

  • uznávaní odborných kvalifikácií v iných krajinách EÚ;
  • pre modernizáciu verejného obstarávania;
  • na sprehľadnenie práv pracovníkov vyslaných do iných krajín EÚ.

  Írsko sa vynasnaží dokončiť rokovania o viacročnom rámci fondov EÚ určených na podporu inovácie a výskumu známeho ako rámcový program Horizont 2020. Jeho prioritou bude najmä rozvoj nanotechnológií, fotoniky, pokročilej výroby, využívania hostiteľských služieb na internete (cloud computing) a vysokorýchlostných IT technológií.

  Hospodárstvo

  V rámci úsilia o obnovenie dôvery v európske hospodárstvo Írsko zabezpečí, aby sa nový systém hospodárskej a rozpočtovej koordinácie EÚ zameral aj na otázky odmeňovania, indexácie platov, reformy trhu práce, dôchodky, vzdelávanie a chudobu.

  Rozpočet EÚ

  Keďže sa lídri EÚ na novembrovom samite nedohodli na rozpočte EÚ na roky 2014 až 2020, nové stretnutie zorganizuje už írske predsedníctvo. Po dosiahnutí dohody o celkových číslach sa Írsko zameria na rozdelenie rozpočtových príjmov medzi jednotlivé oblasti politiky.

  Medzi írske priority patria reforma spoločnej poľnohospodárskej a rybárskej politiky, výdavky na výskum a inovácie, financovanie chudobnejších regiónov EÚ a Nástroj na prepojenie Európy, ktorý prispeje k tvorbe rastu a pracovných miest zlepšením európskej infraštruktúry.

  Okrem iniciatív na podporu rastu a zamestnanosti Írsko takisto bude klásť dôraz na životné prostredie, dopravu, vstup nových krajín do EÚ, spravodlivosť a podporu rozvoja.

  1. júla 2013 Írsko odovzdá predsedníctvo Litve, ktorá EÚ povedie do konca tohto roku.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 03/01/2013  |Na začiatok