Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Od výskumu k novým výrobkom a službám
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Navrhovaný program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 by mal disponovať rozpočtom vo výške 80 miliárd EUR. Jedným z jeho cieľov je, aby sa nápady vedcov presadili na trhu.

  vedec držiaci model molekuly © EÚ

  Rámcový program na obdobie 2014 – 2020, známy ako Horizont 2020, zjednocuje všetky programy EÚ zamerané na financovanie výskumu a inovácií. Nový program má zjednodušiť proces transformácie vedecký objavov na inovatívne výrobky a služby, ktoré zlepšujú život občanov a vytvárajú nové podnikateľské príležitosti.

  V návrhoch sa vyčleňujú finančné prostriedky na tri hlavné ciele:

  1. 24,6 miliárd EUR na zabezpečenie vedúceho postavenia Európy v oblasti vedy. Rozpočet Európskej výskumnej rady, ktorá financuje základný výskum realizovaný niektorými z najlepších vedcov Európy, sa navýši o 77 %.
  2. 17,9 miliardy EUR na zabezpečenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblasti inovácií. Ide napríklad o investície do kľúčových technológií a pomoc pre malé a stredné podniky, ktoré potrebujú prístup k finančným prostriedkom.
  3. 31,7 miliardy EUR určených na riešenie spoločenských výziev v oblastiach, akými sú napr.:
  • zdravie a demografické zmeny;
  • potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, námorný a morský výskum, bioekonomika;
  • bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia;
  • inteligentná a integrovaná doprava šetrná k životnému prostrediu;
  • opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a suroviny;
  • inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti.

  Na zníženie byrokracie Komisia plánuje zjednodušenie postupu pri úhrade výdavkov v rámci výskumných projektov financovaných z prostriedkov EÚ, zníženie administratívy v procese prípravy výskumného návrhu, odstránenie zbytočných kontrol a auditov a skrátenie času medzi prijatím výskumného návrhu a udelením grantu.

  Viaceré hlavné prvky súčasného programu sa budú aj naďalej uplatňovať. Ide napríklad o investície do nanotechnológie a iných kľúčových podporných technológií, iniciatívy zamerané na prepojenia s akademickou obcou, výskumnými centrami a podnikmi, medzinárodnú spoluprácu alebo možnosti financovania pre mladých vedcov.

  Očakáva sa, že Rada EÚ a Európsky parlament schvália návrhy Komisie do konca roka 2013.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 12/12/2011  |Na začiatok