Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


26. september - Európsky deň jazykov
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. Príďte k nám do Európskeho informačného centra, kde sa o jazykoch Európy a súvisiacich témach v rámci politiky viacjazyčnosti dozviete viac. Myšlienka každoročne oslavovať Európsky deň jazykov vznikla ešte v roku 1997 v Rade Európy.

  26. september - Európsky deň jazykov

  Pripravili sme pre Vás stánok  so špecializovanými publikáciami ako aj ďalšími materiálmi súvisiacimi s Európskym dňom jazykov a politikou viacjazyčnosti,  ktoré sú Vám - samozrejme zdarma - k dispozícii (stánok bude sprístupnený aj po Európskom dni jazykov).

  Európsky deň jazykov si však nemusíte pripomínať len 26. septembra – potreba jazykového vzdelávania tu existuje neustále. Napríklad učitelia a žiaci môžu o význame jazykov a jazykového vzdelávania v širšom kontexte diskutovať na hodinách náuky o spoločnosti, alebo si vymieňať svoje praktické skúsenosti na hodinách cudzích jazykov (zaujímavé materiály pre Vaše školy nájdete u nás v  Európskom informačnom centre).

  p r o j e k t   a d u m

  V súvislosti s EDJ si Vás zároveň dovoľujeme upozorniť na projekt ADUM (www.adum.info), prostredníctvom ktorého môžete získať informácie o programoch EÚ na financovanie podporných projektov menšinových jazykov.

   

  Zoznam podujatí organizovaných na Slovensku pri príležitosti Európskeho dňa jazykov:

   

  Súťaž o najlepší plagát k Európskemu dňu jazykov

  Súťaž organizuje Rada Európy s podporou kultúrnych a jazykových inštitútov. Termín odovzdania prác je 20. september 2007.  Víťazné práce budú vystavené 26. septembra 2007 a neskôr umiestnené na webových stránkach organizátorov. (viac informácií: http://www.goethe.de/ins/sk/bra/lhr/sem/skindex.htm)

   

  Seminárne konferencie

  Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje informačnú kampaň týkajúcu sa Európskeho dňa jazykov (články v printových médiách Pravda, Sme, Učiteľské noviny). V rámci osláv ŠPÚ usporiada seminárne konferencie: 18. až 19. október 2007 v Žiline, 14. až 15. november 2007 v Poprade. (viac informácií: www.statpedu.sk)

  Oslavy Dňa prekladateľov (v kontexte Európskeho dňa jazykov)

  Slávnosť sa uskutoční 26. septembra 2007 o 17. hodine v Zichyho paláci v  Bratislave pod záštitou Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry a Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry.

   

  Výstava publikácií vydavateľstva Albion

  Výstava "Brána jazykov otvorená" sa uskutoční 26. septembra 2007 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. (kontakt: maria.krobotova@umb.sk, informácie: http://www.library.umb.sk/subory/podujatia2007.pdf )

   

  Európsky deň jazykov 2007 v E - KU

  Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre (Nemecká sekcia) organizuje súťaž o jazykové štipendium,  ako aj mnohé iné sprievodné akcie, napr.  Slovo rok 2007,  či súťaže v triedach: Tonque Twisters, Zungenbrecher. (viac informácií:  http://www.eku.sk, eku.os@eku.sk)

  Viac informácií o Európskom dni jazykov nájdete na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/awareness/day_en.html

  nezabudnite!

  Ak nás chcete informovať o vlastných podujatiach v súvislosti s Európskym dňom jazykov, či o iných Vami pripravovaných akciách v oblasti viacjazyčnosti, napíšte nám na adresu: dgt-bratislava@ec.europa.eu

  Posledná aktualizácia: 24/09/2012  |Na začiatok