Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európske fondy v praxi
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

V pondelok 15. apríla 2013 sa v Európskom informačnom centre uskutočnil krst knihy "Európske fondy v praxi", ktorá približuje problematiku čerpania fondov EÚ v slovenských podmienkach.

  počas krstu knihy: Dušan Chrenek, František Palko a Igor Kiss

  Kniha, na ktorej sa podieľal kolektív autorov pod vedením Igora Kissa a Františka Palka, v 10 kapitolách na 255 stranách približuje významnú tému – kohéznu politiku EÚ a najmä využívaniu európskych fondov na Slovensku. Všetky údaje a dáta uvádzané v publikácií boli aktualizované podľa verejne dostupných zdrojov k 1. januáru 2013. Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

  Na úvod krstu knihy vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek povedal: "To, čo ľudovo nazývame "eurofondy", je historicky unikátny systém pomoci hospodársky silnejších krajín EÚ tým slabším. Aj Slovensko má k dispozícii miliardy eur na cesty, vodovody, vedecké projekty či obnovu škôl a miest. Projekty financované z rozpočtu EÚ zlepšujú život státisícom Slovákov. A nielen zlepšujú, dokonca aj zachraňujú. Eurofondy napríklad prispeli mnohým nemocniciam na najmodernejšie prístrojové vybavenie, ktoré každý deň pomáha pacientom vrátiť to najcennejšie – ľudské zdravie."

  V súčastnosti sa pestrá mozaika projektov podporených z EÚ rozprestiera po celom Slovensku. Pravdepodobne už neexistuje mesto či región, ktorého rozvoj by nebol podporený z EÚ.

  Jednou z ciest, ako zabezpečiť, aby sa európske prostriedky využili hospodárne a účelne je informovanie verejnosti. Systém fungovania, stanovovanie priorít, výber projektov, výsledky auditov, nápravné opatrenia – nič z toho nesmie zostať utajené za bránami úradov. A svojim dielom k tomuto cieľu prispieva aj publikácia "Európske fondy v praxi".

  "Verím, že ľuďom pomôže lepšie pochopiť fungovanie Kohéznej politiky na Slovensku a bude dobrou pomôckou pre každého, kto sa chce o eurofondoch dozvedieť viac.  Občanom pomôže zorientovať sa v tejto problematike a získať väčší prehľad. Verím, že prispeje k tomu, aby eurofondy pomáhali rozvoju Slovenska, odstraňovali regionálne rozdiely, zvyšovali konkurencieschopnosť a vytvárali nové pracovné miesta. A tým zvyšovali kvalitu života všetkým Slovákom," pripomenul na záver Dušan Chrenek.

  Knihu "Európske fondy v praxi" si môžete stiahnuť bezplatne vo formáte PDF tu .

  Posledná aktualizácia: 15/04/2013  |Na začiatok