Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Ako môžu občania ovplyvniť fungovanie EÚ
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Európska iniciatíva občanov je relatívne nový nástroj, ktorým môže občianska spoločnosť ovplyvňovať legislatívu v EÚ. Ako na to? O tom bola prezentácia vysokého predstaviteľa Generálneho sekretariátu Európskej komisie Jensa N. Christensena.

  J. Tomáš, J.N. Christensen a D. Chrenek

  Na stretnutí s J.N. Christensenom, ktoré sa konalo 22. marca 2013 v Európskom informačnom centre v Bratislave, sa zúčastnili viacerí zástupcovia verejného, mimovládneho sektora a tiež veľa mladých ľudí. Pohľad zavádzania Európskej iniciatívy občanov do praxe na Slovensku prišiel prezentovať Juraj Tomáš, riaditeľ Odboru všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ z MZVaEZ.

  Juraj Tomáš, Jens N. Christensen a Dušan Chrenek

  Na začiatku prezentácie privítal prítomných vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR (ZEK) Dušan Chrenek: "Občania SR si veľmi rýchlo zvykli na to, že sme súčasťou Európskej únie. Vedia, že okrem slovenského občianstva majú aj európske občianstvo a z toho vyplývajúce práva. Slováci sa zaujímajú hlavne o oblasti, ktoré im prinášajú priamy prospech, či už je to voľný pohyb v rámci EÚ, možnosť pracovať a študovať v zahraničí, možnosť čerpať európske fondy alebo používanie jednotnej meny." D. Chrenek ďalej spomenul, že Slováci už menej využívajú možnosť aktívne sa podieľať na fungovaní Európskej únie. Menej tiež využívajú občianske práva týkajúce sa volieb, zúčastňovania sa konzultácií o európskych politikách či možnosti zapojiť sa do Európskej iniciatívy občanov.

  účastníci diskusie

  "Európsky integračný proces je naozaj mimoriadne úspešný projekt, ktorý bol zaslúžene ocenený aj Nobelovou cenou za mier. Avšak ani Nobelova cena nezakryje to, že v súčasnosti čelíme finančnej a dlhovej kríze, a tiež závažnej kríze dôvery. Na to, aby sme túto krízu prekonali nevyhnutne potrebujeme aktívne zapojenie občanov. Nezáujem ľudí a pasivita sú rovnako nebezpečné ako hospodárska kríza", povedal vedúci ZEK.

  Aj z tohto dôvodu bol rok 2013 vyhlásený za Európsky rok občanov. Európska komisia chce občanom ukázať, že Európa je aj ich projekt. Že je na nich, aby ho formovali. A na to majú viacero možností. Medzi nimi zaujíma významné miesto Európska iniciatíva občanov.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 22/03/2013  |Na začiatok