Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európska charta za slobodu tlače
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

48 európskych novinárov z 19 krajín podpísalo 25. mája 2009 chartu s cieľom chrániť tlač pred vládnym zasahovaním a zabezpečiť novinárom prístup k zdrojom informácií. Charta vyjadruje hlavné hodnoty, ktoré by orgány verejnej moci v styku s novinármi mali rešpektovať.

  novinárske mikrofóny počas rozhovoru

  Desať článkov charty obsahuje základné princípy, ktoré musia vlády v styku s novinármi rešpektovať, ako napríklad zákaz cenzúry, slobodný prístup k domácim aj zahraničným mediálnym zdrojom a sloboda zhromažďovať a šíriť informácie. Charta zdôrazňuje aj ochranu novinárov pred ich prenasledovaním a volá po účinnom systéme súdnictva na ochranu práv novinárov. Charta už existuje v ôsmich jazykoch (angličtina, francúzština, nemčina, dánčina, chorvátčina, ruština, poľština a rumunčina) a je k dispozícii na internete, kde ju novinári môžu v prípade záujmu podpísať.

  "Charta za slobodu tlače, ktorú iniciovali európski novinári, je významným potvrdením základných hodnôt vrátane plurality médií, slobody slova a informácií, na ktorých stoja demokratické tradície Európy a ktoré sú zakotvené v základných právnych textoch. Pripomína nám tiež, že na to, aby sme mali skutočnú slobodu tlače, majú svoju úlohu zohrávať aj orgány verejnej moci: musia byť pripravené chrániť slobodu slova a podporovať jej šírenie," uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. "Charta je preto dôležitým krokom k posilneniu týchto základných hodnôt a práv, ktoré umožňujú novinárom dovolávať sa ich voči vládam alebo orgánom verejnej moci, keď majú pocit, že sloboda ich práce je neodôvodnene ohrozená."

  • Európska charta za slobodu tlače a zoznam jej signatárov je k dispozícii na adrese www.pressfreedom.eu.

   

  Európska charta za slobodu tlače je k dispozícii aj v slovenčine pdf - 68 KB [68 KB]

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok