Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európska aleja ozdobí nitrianske sídlisko
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Najväčšie nitrianske panelové sídlisko Klokočina, ktoré trpí akútnym nedostatkom verejnej zelene,  získalo od Lesov SR, š.p. malý ekologický darček. Je ním symbolická aleja dvanástich rôznych stromov, ktoré boli  vysadené v priestoroch sídliskového Komunitného centra na Nedbalovej ulici.

  Európska aleja ozdobí nitrianske sídlisko

  Cenné dreviny získala Nitra pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv, ktoré sa stali základom pre dnešnú podobu Európskej únie.  Každý z dvanástich zasadených stromov zároveň  symbolizuje jednu z nových členských krajín, ktoré vstúpili do EÚ. Dnešného slávnostného otvorenia Aleje novej Európy sa zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR, Mesta Nitry a neziskových organizácií pôsobiacich na tomto sídlisku.

  „Sídlisko Klokočina sme pre umiestnenie Aleje novej Európy vybrali zámerne. Novú zeleň totiž podľa mňa treba sadiť práve tam, kde je jej evidentný nedostatok a kde zároveň žije veľký počet ľudí. Práve takýto veľký súbor panelových domov, ktorý má takmer 30 tisíc obyvateľov, jednoznačne spĺňa obe tieto podmienky.“ – skonštatoval riaditeľ Dušan Slížik z informačného centra Europe Direct v Nitre, ktoré túto enviromentálnu akciu organizačne zabezpečilo.

  Súbor dvanástich eurostromov vysadili v areáli bývalej základnej školy na Nedbalovej ulici, kde v týchto dňoch začína svoju činnosť nové sídliskové Komunitné centrum. Priestory na svoje aktivity tu má napríklad Centrum komuniného rozvoja, Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska, Materské centrum Klokanček, Občianska poradňa ako aj viacero ďalších neziskových organizácií.  V centre bude sídliť aj  komunitný webový portál www.klokocina.sk.

  „Komunitné centrum vzniklo najmä ako reakcia na nedostatok vhodných priestorov, v ktorých by obyvatelia sídliska mohli zmysluplne tráviť svoj voľný čas, vzdelávať sa, vymieňať si skúsenosti, získavať informácie či organizovať kultúrne podujatia. Našou víziou je, aby sa tento priestor stal akýmsi „srdcom miestnej komunity“, v ktorom budú môcť realizovať rôzne atraktívne aktivity nielen deti a mládež, ale i dospelí obyvatelia sídliska. Vytváranie takýchto príležitostí je podľa nás najlepšou prevenciou voči zvyšujúcej sa sídliskovej anonymite a rôznym sociálno-patologickým javov, ktorými sú ohrozené najmä deti a mládež  “ – dodáva Ivan Csakay z Centra komunitného rozvoja.

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok