Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európania sa postavili proti fajčeniu
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Fajčenie si každoročne vyžiada 650 000 životov z radov európskych fajčiarov a navyše zapríčiní smrť ďalších 80 000 ľudí v dôsledku pasívneho fajčenia. Preto sa niet čo diviť, že väčšina Európanov jednoznačne podporuje kroky obmedzujúce fajčenie. Celoeurópska kampaň chce fajčiarom pomôcť aj inštruktážnymi emailovými správami.

  Fajčenie

  Pred blížiacim sa Svetovým dňom bez tabaku, ktorý pripadá každoročne na 31. máj, predstavil komisár zodpovedný za zdravie Markos Kyprianou výsledky prieskumu Eurobarometra.

  Ohromujúca väčšina 88% podporuje zákaz fajčenia v kanceláriách. Väčšina Európanov tiež podporuje nefajčiarske bary (62%) a reštaurácie (77%). Ak väčšina Slovákov je za zákaz fajčenia v baroch (53%) a reštauráciách (79%). Podpora nefajčiarskych politík je najväčšia medzi občanmi krajín, kde sa takéto politiky už uplatňujú, ako Írsko, Švédsko a Taliansko. Okrem toho väčšina samotných fajčiarov podporuje nefajčiarske reštaurácie, kancelárie a iné uzavreté pracoviská a verejné priestory. Väčšina Európanov je presvedčená, že zákaz fajčenia v ich krajine existuje (90%). Avšak 36% si myslí, že sa nerešpektuje. 91% Írov a 86% Švédov si myslí, že zákon v ich krajine existuje a je dodržiavaný, zatiaľ čo to isté si myslí iba 11% Bulharov a 21% Slovákov.

  Štyria z piatich respondentov sú si vedomí, že pasívne fajčenie môže spôsobiť zdravotné problémy. Naopak, iba 3% európskych občanov verí, že pasívne fajčenie nepredstavuje žiadnu hrozbu.

  Prieskum takisto odhaľuje, že jeden z troch fajčiarov sa v posledných 12 mesiacoch pokúsil aspoň raz prestať fajčiť. Až 40% slovenských fajčiarov chcelo za posledný rok skončiť s fajčením, najvyššie percento pokusov prestať fajčiť (46%) bolo zaznamenané vo Veľkej Británii. Avšak viac ako 70% z tých, ktorí sa pokúsili s fajčením skoncovať sa k nemu vrátili v dobe kratšej ako 2 mesiace. Väčšina fajčiarov považuje za hlavnú príčinu stres (33%). Mladí ľudia sú náchylnejší podľahnúť priateľom alebo kolegom, ktorí fajčia (34%). Pritom menej ako 2 z 10 fajčiarov pri svojom poslednom pokuse prestať fajčiť vyhľadali zdravotnícku pomoc a asi 1/3 Európanov hovorí, že použila farmaceutické a iné prostriedky.

  Protifajčiarska kampaň Európskej únie, „HELP – Za život bez tabaku“, spustí dňa 31. mája e-mailovú inštruktážnu službu na podporu ľudí keď prestávajú fajčiť.

  Výsledky Eurobarometra o tabaku nájdete na http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm

   

  Zapojte sa do vytvárania tabakovej politiky Európskej únie:

  Dňa 31. januára 2007 Európska komisia prijala zelenú knihu „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na európskej úrovni“ , aby spustila širokú verejnú diskusiu o najlepšom spôsobe ako propagovať nefajčiarske prostredie v Európskej únii.

  Zainteresované strany môžu predkladať svoje komentáre k zelenej knihe do 1. júna 2007. Komisia analyzuje príspevky a vypracuje správu s hlavnými závermi z diskusie predtým ako podnikne ďalšie kroky.

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok