Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Eurolegis - bezplatné právne poradenstvo
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Neviete ako ďalej v konkrétnych životných situáciách ako je štúdium, práca, či podnikanie v Európskej únii. Aj vy môžete využiť bezplatné právne poradenstvo Eurolegis.

  socha ženy držiacej váhy a zástava EÚ

  Eurolegis vám poskytne rýchly prístup k informáciám o práve Európskej únie a jeho uplatňovaní na Slovensku. Centrum právnej pomoci Eurolegis vám môže navrhnúť riešenie problémov v komunikácií s inštitúciami Európskej únie a národnými orgánmi v prípadoch, ktoré spadajú do pôsobnosti EÚ.

  Ciele poradenského centra Eurolegis:

  • poskytnúť rýchly prístup k informáciám o práve Európskej únie a jeho uplatňovaní na Slovensku,
  • pomôcť v konkrétnych životných situáciách, ako je štúdium, cestovanie, práca, či podnikanie v EÚ,
  • zvýšiť povedomie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z práva Európskej únie.

   Cieľová skupina:

  • občania a organizácie

  Spôsob poskytovanie poradenstva:

  • poradenstvo je bezplatné,
  • 
  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu eurolegis@europa.sk (s uvedením mena, telefonického a e-mailového kontaktu, popisom skutkového stavu a v prípade potreby s priložením podkladových dokumentov) ALEBO osobná konzultácia v priestoroch Európskeho informačného centra (EIC), ktoré sa nachádza na Palisádach 29 v Bratislave.

  Osobnú konzultáciu je potrebné si vopred zarezervovať telefonicky (02/ 54 43 17 18) alebo osobne na recepcii EIC. Záujemcom možno ponúknuť jeden z voľných termínov – štvrtky v čase od 16:00 do 17:30.

   

  OTÁZKY A ODPOVEDE

   

  Prečo vzniklo bezplatné Centrum právnej pomoci Eurolegis ?

  Našim cieľom je zvýšiť povedomie našich občanov o právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z práva EÚ. Musíme si uvedomiť, že naše práva sú účinné len do tej miery, v akej o nich vieme a snažíme sa ich presadiť. Neznalosť práva našu situáciu môže zbytočne oslabiť. Zastúpenie Európskej komisie v SR už teraz poskytuje informácie týkajúce sa rôznych činností EÚ. A často sú to aj otázky právneho charakteru. Preto sme chceli vytvoriť priestor a nástroje na to, aby občan dostal kvalifikovanú právnu pomoc v otázkach práva EÚ. Chceme im poskytnúť aspoň základnú navigáciu v spleti predpisov, smerníc a nariadení. 

   Je toto bezplatné poradenstvo pre všetkých?

  Áno, je určené naozaj pre každého, kto potrebuje poradiť s otázkou týkajúcou sa práva EÚ. Eurolegis má dvere otvorené tak pre občanov ako aj pre organizácie.

   V čom konkrétne môže Eurolegis pomôcť občanom?

  Môže ísť o právne otázky súvisiace s prácou, štúdiom alebo podnikaním v EÚ. Mali sme prípady, kedy napríklad naši občania absolvovali štúdium v inej krajine EÚ a museli čeliť formalitám a iných neúmerným prekážkam pri uznávaní dokladov o vzdelaní na Slovensku.

   Na čo sa právne poradenstvo zameriava, o aké rady, v akej oblasti bude najväčší záujem?

  Očakávame, že najviac podnetov sa bude týkať otázok cezhraničných sporov, ochrany spotrebiteľa, prekážok na vnútornom trhu EÚ. Veľmi častými sú príklady porušenia zákazu diskriminácie v zamestnaní. Myslíme si, že občanov okrem právneho posúdenia veci zaujíma najmä to, aké sú riešenia ich právneho problému a akými cestami možno tieto riešenia dosiahnuť. A v tom sa im budeme snažiť pomôcť.

   Ako sa možno na Eurolegis obrátiť?

  Občania a organizácie sa môžu s právnymi otázkami obrátiť na Eurolegis buď e-mailom na adrese eurolegis@europa.sk alebo si môžu na telefónom čísle 02 / 54 43 17 18 dohodnúť osobné stretnutie v Európskom informačnom centre, ktoré sa nachádza na Palisádach 29 v Bratislave.

  Môže sa na vás obráti občan aj so sťažnosťou na riešenie právneho sporu, ktorý sa odohráva v SR, ak predpokladá, že tento spor sa nevedie v súlade s právom Európskej únie, ktoré musí SR implementovať a dodržiavať vo svojom právnom systéme? Ak áno, môžeme uviesť aj príklad konkrétneho prípadu?

  Toto sú pomerne časté prípady. Právo EÚ požaduje, aby členské štáty jednotlivé pravidlá rešpektovali, aby ich súdy ich priamo uplatňovali. Pokiaľ sa občan domnieva, že štátne orgány, či už sú to súdy alebo orgány štátnej správy, či samosprávy porušujú legislatívu EÚ, má právo obrátiť sa na Európske inštitúcie so sťažnosťou. Konkrétny príklad z nedávnej praxe je nap. výpočet dôchodku osoby, ktorá pracovala na Slovensku a v Rakúsku.

   Máte ďalšie otázky, napíšte nám na eurolegis@europa.sk.

   

  Posledná aktualizácia: 22/12/2011  |Na začiatok