Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Eurokomisár Andor na Slovensku
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie László Andor prišiel 18. apríla 2013 na návštevu Slovenskej republiky.

  Eurokomisár Andor na Slovensku

  Eurokomisár začal svoj oficiálny program na veľtrhu pracovných príležitostí Job Expo 2013 v Nitre, kde spolu s predsedom vlády SR Robertom Ficom otvoril odbornú panelovú konferenciu o trhu práce.

  László Andor v Nitre absolvoval aj pracovné rokovania s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Dušanom Čaplovičom. Po ukončení pracovného programu v Nitre sa komisár stretol v Bratislave s podpredsedom vlády SR pre investície Ľubomírom Vážnym.  

  "Počas mojej návštevy Slovenska som sa stretol s členmi vlády, so sociálnymi partnermi i ďalšími zainteresovanými stranami a diskutoval som s nimi o spôsoboch, ako Európa môže pomôcť Slovensku posilniť zamestnanosť a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu. Najmä v tomto ekonomicky náročnom období by sme mali využiť všetky dostupné nástroje na podporu hospodárskeho rastu a tvorbu pracovných miest. Rád by som sa osobitne zameral na to, ako možno ešte lepšie v budúcnosti využiť prostriedky  z Európskeho sociálneho fondu," uviedol eurokomisár László Andor. 

  Komisár László Andor sa na záver návštevy zúčastnil diskusie s odbornou verejnosťou, ktorej predstavil aktuálne iniciatívy Európskej komisie v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Diskusia sa venovala aj spôsobom efektívneho využívania štrukturálnych fondov EÚ na investície do tvorby pracovných miest a ľudských zdrojov. Podujatie organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Friedrich Ebert Stiftung a portál euractiv.sk.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 18/04/2013  |Na začiatok