Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Slováci si EÚ pochvaľujú
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Slovákom je v Európskej únii dobre a majú na ňu optimistický pohľad. Občanov Slovenska trápi nezamestnanosť a starosti im robí aj životné prostredie, to sú výsledky národnej správy Eurobaromentra.

  Európske nádeje

  Čo si myslia ľudia o svojom živote a o Európskej Únií alebo Eurobarometer 67- Verejná mienka EÚ bol názov tlačovej besedy, ktorá sa konala v piatok 13. júla 2007 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Národnú správu prišiel pred novinárov predstaviť Ivan Kuhn autor národnej správy, národný editor Eurobarometer a Roman Schönwiesner poverený vedením Zastúpenia EK na Slovensku.

  Prieskum sa týkal hlavne otázok zameraných na postavenie Slovenska v EÚ, EÚ dnes, spokojnosť so životom, ekonomickou a politickou situáciou či už na národnej alebo európskej úrovni, budúcnosť EÚ a mnohé iné.

  Výsledky ukázali, že celková spokojnosť so životom na Slovensku rastie a dá sa povedať, že Slováci sú štvrtý v EÚ čo sa týka optimistickej nálady na ich vyhliadky do budúcich 12 mesiacov. Taktiež si 76% občanov myslí že členstvo v EÚ je pozitívne a výhodné. Pre našich obyvateľov znamená EÚ hlavne slobodu cestovania, štúdia a práce a ďalej ekonomickú prosperitu. Za najpozitívnejší výsledok európskej integrácie je považovaný práve voľný pohyb tovaru, služieb a ľudí. Dôvera k inštitúciám EÚ je trvalo vysoká pričom najvyššiu dôveru má Európsky parlament(72%). Európskej komisii dôveruje 62% občanov. Za najväčší problém je považovaná nezamestnanosť a za najväčšie výzvy do budúcnosti sú považované otázky životného prostredia a zahraničnej politiky.

  Celý prieskum prebiehal v období od 10. apríla do 15. mája 2007 vo všetkých členských krajinách vrátane kandidátskych krajín Turecka a Chorvátska. Prieskumy verejnej mienky Eurobarometer prebiehajú už od roku 1973 a sú veľmi dôležité hlavne ako spätná väzba pre prácu európskych politikov a úradníkov a do určitej miery môžu slúžiť ako vizitka ich počínania.

  Plné znenie Národnej správy pre Slovensko, ktorá je súčasťou prieskumu verejnej mienky v Európskej únii EUROBAROMETER č. 67 môžete nájsť na adrese:

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb67/eb67_en.htm

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok