Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Eurobarometer
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Najviac pijú Dáni, Slováci patria medzi európsky priemer.

  fľaše s alkoholom

  Na celom svete je konzumácia alkoholu na osobu najvyššia práve v Európe. Európsku komisiu zaujímalo, aký postoj ku konzumácii alkoholu majú občania Európskej únie a aké znalosti majú o jeho nepriaznivých účinkoch. V 27 členských štátoch EÚ v období od 2. do 19. októbra 2009 uskutočnila preto ďalší zo série prieskumov verejnej mienky Eurobarometer.

  „V Európskej únií je škodlivé a nebezpečné požívanie alkoholu zodpovedné až za 195 000 úmrtí ročne. Teší ma, že si uvedomujeme tieto riziká a že naše názory v tejto oblasti nie sú benevolentné ,“ vyjadrila sa na margo prieskumu Andrea Elscheková – Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

  Ku konzumácií alkoholu za posledných 12 mesiacov sa priznalo 76% Európanov (88% z nich si vypilo za posledný mesiac), kým 24% tvrdí, že abstinovali. Najvyššie percentá konzumentov alkoholu boli zaznamenané v Dánsku (93%), Švédsku (90%) a Holandsku (88%). Naopak, najmenej alkoholu sa konzumuje v Portugalsku (58%), Taliansku (60%) a Maďarsku (64%). Slováci sa z európskeho priemeru nevymykajú, 78% z nás za posledný rok alkohol konzumovalo, z toho 84% za posledný mesiac.

  Z prieskumu vyplýva, že náchylnejší na konzumáciu alkoholu sú muži (84%, ženy 68%). Taktiež sa ukázalo, že viac si vypijú ľudia na manažérskych pozíciách ako napríklad osoby v domácnosti. Takmer polovica konzumentov pije alkohol jeden až trikrát do týždňa, ale niektorí Európania (43% Portugalcov a 25% Talianov) konzumujú alkohol denne. Najviac Slovákov (30%) si alkohol dá raz do týždňa, 27% dva až trikrát do mesiaca a 20% z nás si vypije len raz do mesiaca. Väčšina európskych konzumentov (69%) si dá dva nápoje, ale každý desiaty si dá 5 alebo aj viac nápojov. Vyše polovica Slovákov si dá jeden až dva nápoje, štvrtina ich vypije tri-štyri. Zaujímavé je, že z hľadiska veku si 5 a viac nápojov raz do týždňa dopraje štvrtina Európanov vo veku 15-24 rokov, čo ich vystavuje väčšiemu riziku nepriaznivých účinkov alkoholu.

  Iba 27% Európanov, ale až vyše polovica opýtaných Slovákov, vedeli správne zadať množstvo alkoholu v krvi, ktoré je povolené pri šoférovaní v ich krajine. Napriek tomu je však 61% opýtaných Európanov presvedčených o tom, že konzumácia jeden a viac alkoholických nápojov dve hodiny pred jazdou je už príliš. Respondenti sa zhodli na tom, že alkohol má škodlivé účinky na zdravie a až 97% z nich vie, že môže poškodiť pečeň. No len 67% Európanov vedelo, že alkohol môže viesť aj k rakovine. Občania EÚ sa zhodli aj v tom, že alkohol môže mať za následok násilie na uliciach (96%), nezhody v manželstve, či stratu produktivity v práci a v škole (oboje 94%).

  Názory opýtaných na to, kto by mal byť zodpovedný za obmedzenie škôd súvisiacich s pitím alkoholu, sa líšia. Kým 53% zastáva názor, že ľudia sú sami dosť zodpovední na to, aby sa ochránili pred škodami spôsobenými alkoholom, 43% si myslí, že by mali zasiahnuť aj verejné orgány. Slováci vyšli z prieskumu ako tí, ktorí najviac zdôrazňujú zodpovednosť jednotlivcov – až 74% sa prikláňa k prvej variante. Podľa vysokého percenta Európanov (83%, SK 86%) by náhodné policajné kontroly na európskych cestách výrazne znížili konzumáciu alkoholu pred šoférovaním. Takmer tri štvrtiny opýtaných by uvítali, keby sa znížila povolená hranica konzumácie alkoholu pred jazdou u mladých a neskúsených vodičov. Až 89% respondentov, dokonca 96% Slovákov, súhlasí s vekovým obmedzením 18 rokov na predaj a konzumáciu alkoholu. 79% podporuje aj umiestnenie varovaní pre tehotné ženy a vodičov na fľaše. Slováci sú najprísnejší aj čo sa týka zákazu reklamy na alkohol zameranej na mladých – až 92% je proti nej.

  Ak by sa cena alkoholických nápojov zvýšila o štvrtinu, Slováci sú so 49% na prvom mieste spomedzi Európanov, ktorí by si kvôli tomu kupovali menej alkoholu.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok