Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Konferencia zisťovala, ako bezbolestne prijať euro
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Slovenskí experti na májovej konferencii Euro-Social v Bratislave hľadali spolu zo zahraničnými kolegami odpoveď, ako pri prechode na euro v roku 2009 uchrániť sociálne najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.

  Prednášatelia na konferencii Euro-Social

  Medzinárodná konferencia Euro-Social, ktorá sa konala 25. mája v Bratislave, si položila citlivú otázku sociálnych dopadov prechodu na euro.

  Podujatie otvorila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, Viera Tomanová, ktorá prevzala záštitu nad konferenciou organizovanou jej ministerstvom v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR a Friedrich Ebert Stiftung.

  Podľa ministerky by Slovákov mala na euro čo najlepšie psychologicky pripraviť komplexná kampaň, keďže mnohé obavy z eura nie sú podložené faktami, ale len mýtami prameniacimi z nedostatku informácií. Týka sa to najmä obáv z rastu cien po prijatí spoločnej meny. (Či euro spôsobuje rast cien sa dozviete v brožúrke Spôsobilo euro nárast cien? Vnímanie a skutočnosť. )

  Základy informačnej kampane predstavil vládny splnomocnenec pre euro Igor Barát. Zavedenie eura je podľa Baráta neutrálnou matematickou rovnicou a štát dokonca pri finančnom styku s občanom pri platení daní či zasielaní sociálnych dávok poruší matematické pravidlá a bude zaokrúhľovať sumy vždy v prospech občana. Dal do pozornosti aj internetovú stránku slovenskej vlády, ktorá sa zaoberá eurom – www.euro.gov.sk.

  Zahraniční experti z Nemecka, Španielska, Slovinska, Malty či z Európskej komisie si následne so slovenskými zástupcami ministerstiev a iných orgánov vymieňali stratégie na boj proti cenovému zneužívaniu a ochranu najzraniteľnejších sociálnych vrstiev obyvateľstva pri zavádzaní eura. Zhodli sa, že najefektívnejšími nástrojmi je masívna mediálna kampaň, dvojité zobrazovanie cien a cielené tréningy pre najzraniteľnejšie skupiny.

  Neprehliadnite!

  Chcete usporiadať vo Vašej firme, škole či organizácii seminár o eure? Obráťte sa na expertov z Euro Teamu. Viac sa dozviete tu.

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok