Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európsky deň jazykov 2008
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Veľmi úspešný Európsky rok jazykov 2001, spoločne organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou, stál za rozhodnutím o tom, že 26. september by mal byť každoročne Európskym dňom jazykov, na oslavu bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií, ktoré sú súčasťou všetkých jazykov Európy – a nie len 23 úradných jazykov EÚ.

 

  Európsky deň jazykov 2008

  Jazyky a ich využívanie tvoria podstatu Európskej únie. Je dôležité, aby všetci európski občania mohli porozumieť európskym politikám a právnym predpisom a účastnili sa na ich tvorbe. Európska komisia sa taktiež snaží podporovať občanov v tom, aby sa učili nové jazyky s cieľom lepšie spoznať kultúrne, sociálne a pracovné príležitosti vyplývajúce z európskej integrácie.

  Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname od roku 2001. Európska únia oslavuje 26. septembra jazykovú rôznorodosť svojich členských štátov. Spoločné oslavy sú vyjadrením obdivu a úcty k bohatému kultúrnemu dedičstvu a tradíciám, ktoré sú súčasťou všetkých jazykov Európy, ale aj pripomenutím významu jazykového vzdelávania, dôležitosti podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

  Na Slovensku sa pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov pripravuje mnoho iniciatív.

  Európsky deň jazykov v Európskom informačnom centre

  V priestoroch Európskeho informačného centra je pre návštevníkov od 26. septembra k dispozícii osobitný displej venovaný tematike viacjazyčnosti s množstvom vynikajúcich materiálov venovaných jazykom.

  Ulička jazykov

  Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční 26.septembra tradičná "Ulička jazykov" pod záštitou Informačnej kancelárie Rady Európy s účasťou zástupcov zahraničných kultúrnych inštitútov. V uličke bude môcť nájsť aj informačný stánok Zastúpenia EK a Kancelárie pre viacjazyčnosť. Viac informácií o tomto podujatí nájdete tu.

  Diskusný stôl na tému viacjazyčnosti

  3. októbra sa v priestoroch Domu Európy na Palisádach 29 v Bratislave uskutoční diskusný stôl venovaný viacjazyčnosti, na ktorom sa zúčastnia partneri Kancelárie pre viacjazyčnosť z akademickej, prekladateľskej a kultúrnej obce. Účastníci budú okrem iného diskutovať o potrebe jazykového vzdelávania vrátane celoživotného vzdelávania, úlohe prekladu ako prostriedku komunikácie, ako aj o otázkach budúcej spolupráce.

   

   

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok