Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Chýbajúca časť
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

EÚ každý rok príde o jednu pätinu všetkých verejných peňazí "vďaka" daňovým únikom a podvodom.

  Biela torta ©EÚ

  V Európe sa z dôvodu daňových podvodov a únikov stratí približne jedna pätina verejných prostriedkov. EÚ pracuje na tom, aby tieto peniaze dostala späť.

  Výber daní, boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom patria do zodpovednosti vnútroštátnych orgánov krajín EÚ. K mnohým podvodom však dochádza za hranicami a krajina, ktorá koná samostatne, tomu nedokáže úplne zabrániť. Európska únia dlho poskytovala nástroje s cieľom pomôcť členským krajinám účinnejšie bojovať proti takýmto podvodom. Teraz dokonca prichádza s akčným plánom, ktorý tento boj ešte viac zefektívni.

  Európska únia prostredníctvom informačných technológií a iných prostriedkov umožňuje spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi o všetkých druhoch daní, predovšetkým o zdaňovaní príjmov z úspor a DPH. Napríklad systém vzájomnej pomoci EÚ umožňuje vnútroštátnym daňovým orgánom vymáhať nezaplatené dane od jednotlivých krajín Európskej únie.

  Mnohé podniky sú globálne a to platí aj pre daňové úniky. Európska únia podpísala dohody s mnohými susediacimi krajinami a zúčastňuje sa na všetkých medzinárodných iniciatívach, ktorých cieľom je zabrániť daňovým podvodom. Pričom sa zameriava predovšetkým na daňové raje.

  Viac informácií o tejto téme nájdete na tejto stránke: ec.europa.eu/missing-part-sk.

  Posledná aktualizácia: 09/09/2013  |Na začiatok