Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Ešte bezpečnejší internet pre deti
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Európska komisia predstavila nový program pre bezpečnejší internet, ktorý pomôže bojovať proti škodlivému správaniu na internete s cieľom ochrániť jeho najmladších užívateľov.

  Ešte bezpečnejší internet pre deti

  Tento program nadväzuje na úspešný predchádzajúci program pre bezpečnejší internet z roku 2005 s rozpočtom vo výške 55 miliónov eur.

  Keďže mladých užívateľov on-line technológií je čoraz viac, zvyšuje sa tým aj riziko ohrozenia mládeže vo forme nezákonného obsahu, obťažovania, šikanovania, či pochybného nadväzovania kontaktov. Preto sa Európska komisia rozhodla spustiť program, pomocou ktorého verejné orgány zabezpečia rýchle a cielené opatrenia v prípade nezákonného obsahu on-line. Na jeho zhotovení sa podieľali aj samotné deti. Program zahŕňa ich odporúčania, ktoré navrhli počas Európskeho fóra mládeže venovanému príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu 2008.

  Program pre bezpečnejší internet pomôže:

  • Obmedzovať nezákonný obsah a riešiť otázku škodlivého správania
  • Podporovať bezpečnejšie prostredie on-line
  • Zabezpečovať informovanosť verejnosti, zameranú na deti, rodičov a učiteľov
  • Vytvoriť vedomostnú základňu, ktorá zlepší účinnosť prebiehajúcich opatrení

   

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok