Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


e-Skills Week
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

EÚ uvádza prvý týždeň zameraný na elektronické zručnosti a počítačovú gramotnosť

  logo týždňa elektronických zručností © EÚ

  Nové technológie sú dnes hlavnou devízou pre európsku konkurencieschopnosť. Počítačová gramotnosť otvára dvere k dynamickým a motivujúcim pracovným miestam.

  Internet a nové technológie spôsobili revolúciu v spôsobe života, akým žijeme. Aj napriek tomu výsledky najnovšieho prieskumu odhaľujú, že v roku 2005 nemala viac ako tretina Európanov žiadne znalosti z oblasti počítačových technológií.

  Tento problém sa týka prevažne starších ľudí, ale výnimku netvoria ani mladí vo veku 16 až 24 rokov, z ktorých viac ako 10 % ignoruje svet počítačov. Okrem toho medzi študentmi stále klesá záujem o štúdium informačných a komunikačných technológií (IKT), čo vedie k vytvoreniu medzery na trhu s pracovnou silou v danom sektore.

  Informačné a komunikačné technológie sú prítomné vo všetkých hospodárskych činnostiach. Zlepšujú výkon podnikov a slúžia ako zdroj inovácií a zvyšovania produktivity. Európska únia potrebuje kvalifikovaných odborníkov na IKT, aby si mohla udržať konkurencieschopnosť a prilákať investorov.

  Európska komisia preto prijala v roku 2007 dlhodobý akčný plán s cieľom podporiť rozvoj elektronických zručností. V tejto súvislosti predstavila informačnú kampaň, ktorá má poukázať na širokú škálu príležitostí, ktoré IKT ponúkajú. Cieľovou skupinou kampane sú študenti, mladí odborníci, ako aj malé a stredné podniky. Kampaň je súčasťou európskeho týždňa elektronických zručností, ktorý sa koná od 1. do 5. marca 2010.

  Počas tohto týždňa sa v rámci celej EÚ bude konať celý rad podujatí, na ktorých by sa malo zúčastniť okolo 300 000 záujemcov. Komisia pri tejto príležitosti predstaví svoj nový akčný plán pre elektronické zručnosti. Nové technológie sú zároveň ústrednou témou stratégie budúceho ekonomického vývoja EÚ (tzv. Európa 2020), ktorá hlása rast v súlade so životným prostredím založený na znalostiach a inováciách.

   

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok