Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Erasmus má už viac ako 2 milióny účastníkov
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Vďaka programu Erasmus, ktorý funguje 22 rokov, si už dva milióny študentov mohlo vyskúšať štúdium alebo pracovný pobyt v zahraničí.

  skupina mladých ľudí

  Čo tak štúdium v Barcelone alebo stáž v Londýne? Iba v školskom roku 2007/2008 študovalo alebo vyučovalo v zahraničí 160-tisíc európskych študentov a 27-tisíc vyučujúcich z univerzít a vysokých škôl.

  Domáca univerzita uznáva predmety, ktoré študenti absolvujú na inej vysokoškolskej inštitúcii, takže semester alebo dva v zahraničí určite nie sú premrhaným časom. Okrem rozširovania vzdelávacích príležitostí podporuje program Erasmus medzikultúrnu komunikáciu a nezávislosť študentov. Mesačný grant vo výške približne 250 EUR (v závislosti od krajiny vysielajúcej univerzity) pomáha pokryť študentom náklady na pobyt.

  Program takisto podporuje výmenu medzi učiteľmi a všeobecnú spoluprácu medzi orgánmi vyššieho vzdelávania v celej Európe, ale aj mimo nej. Do programu je v súčasnosti zapojených viac ako 4 tisíc inštitútov vyššieho vzdelávania z 31 krajín, teda 90 % univerzít v EÚ. Toto číslo sa ešte zvýši, keď sa do programu koncom roka zapoja Chorvátsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

  Granty z programu Erasmus je možné poskytnúť aj na pracovné pobyty vo firmách a organizáciách v zahraničí. Táto možnosť láka stále viac študentov, pričom v školskom roku 2007/2008 ich bolo okolo 20-tisíc.

  5. - 6. októbra 2009 sa uskutočnila v meste Lund vo Švédsku konferencia na európskej úrovni, kde zainteresované strany diskutovali o budúcnosti programu Erasmus a všeobecnejšie o otázke vytvárania možností vycestovať za štúdiom do zahraničia pre všetkých mladých ľudí. Počas tejto konferencie bolo vybraných 31 študentov (jeden z každej krajiny zúčastňujúcej sa na programe Erasmus), aby symbolicky reprezentovali dvojmiliónteho študenta programu Erasmus.

  Nový európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Maroš Šefčovič pri tejto príležitosti povedal: "Erasmus je úspešným európskym projektom a som veľmi rád, že môžeme osláviť dvojmiliónteho študenta programu Erasmus. Komisia rozhodne zastáva názor, že vycestovanie za štúdiom do zahraničia by sa pre mladých Európanov malo stať pravidlom, a nie výnimkou."

  31 študentov z 31 krajín hovorí o svojej skúsenosti s programom Erasmus

  Kto je dvojmiliónty študent programu Erasmus zo Slovenska?

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 10/01/2012  |Na začiatok