Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Energia v núdzi
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Novým energetickým plánom sa EÚ snaží o zníženie svojej závislosti od zahraničných dodávok plynu a ropy.

  Ceny energií stúpli v minulom roku v EÚ v priemere o 15 %. EÚ dováža viac ako 50 % energie z krajín, ktoré sa nachádzajú mimo Únie a toto číslo stále rastie.

  Tieto skutočnosti potvrdzujú, že EÚ by mala lepšie monitorovať dodávky plynu a ropy a mala by sa lepšie pripraviť na stavy energetickej núdze. Nový energetický balík pomôže EÚ pri plnení jej cieľov súvisiacich s bojom proti klimatickým zmenám a pri znižovaní dovozu plynu a ropy.

  Krajiny EÚ mali po desaťročia núdzové zásoby ropy. Komisia chce, aby boli tieto zásoby lepšie pripravené na použitie a aby sa jasnejšie vymedzilo, kedy a ako sa môžu použiť. Komisia by takisto chcela zverejniť viac informácií o komerčných zásobách ropy. Spomedzi zdrojov energie využívaných v rámci EÚ je plyn na druhom mieste po rope. Napriek tomu, že až 60 % plynu prichádza do Únie zvonka, EÚ nemá v súčasnosti žiadny núdzový plán pre prípad odstávky jeho dodávok. Na to, aby takýto plán vytvorila, Komisia začína v rámci svojej energetickej stratégie konzultácie s členskými krajinami. Ďalšou významnou prioritou je vytvorenie južného plynového koridoru, ktorý by pozostával zo siete plynovodov a ktorým by sa plyn dopravoval cez Turecko z oblasti Kaspického mora. Práce na koridore by sa mali začať v roku 2010.

  EÚ má veľký záujem na posilnení svojich energetických sietí, t. j. prenosových sústav zásobujúcich domácnosti a podniky elektrinou, plynom a ropou, ktoré by si mali poradiť s prenosom obnoviteľných zdrojov energie (napr. veterná energia). V súčasnosti sa skúma možnosť výstavby veterného parku v Severnom mori.

  V stratégii sa členské štáty vyzývajú k pokračujúcemu úsiliu zameranému na energetickú efektivitu, akým je napr. renovácia obytných a komerčných budov. Iný návrh sa zaoberá možnosťou zavedenia energetických značiek pre pneumatiky od roku 2012.

  Stratégia rieši i problematiku jadrovej energie vrátane bezpečnosti a nakladania s odpadom. V súčasnosti produkujú atómové elektrárne asi tretinu elektrickej energie v Európe, pričom viac ako 12 krajín EÚ sa zaoberá možnosťou ich ďalšou výstavbou.

   

   

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok