Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


English Essay Competition
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Vyhlásenie víťazov 16. ročníka súťaže English Essay Competition

  výhercovia súťaže English Essay Competition

  Vyhlásenie víťazov 16. ročníka súťaže English Essay Competition sa uskutočnilo 21. apríla 2010 v Open Gallery Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave.

  English Essay Competition je súťaž v písaní anglických esejí pre študentov gymnázií, ktorú v školskom roku 2009-2010 zorganizovali Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike.

  Z 263 gymnázií na Slovensku sa do súťaže tento rok zapojilo 112 a poslali nám spolu až 747 esejí.

  Témy:

  1. 2010 – Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: každý siedmy Európan žije na hranici chudoby. Čo môžeme proti tomu urobiť?

  2. 20 rokov od politických zmien v Európe: november 1989 priniesol demokraciu a slobodu prejavu, ale volebná účasť je nízka a Slovenská účasť na voľbách do Európskeho parlamentu bola najnižšia v Európe. Prečo?

  3. Rodová rovnosť a rovnosť príjmu: Slovensko je v rámci krajín Európskej únie na druhom mieste v najväčšom rozdiele príjmov mužov a žien a máme málo žien v riadiacich funkciách v politike a v podnikateľskej sfére. Čo si myslíte, prečo je to tak?

  Študenti súťažili v 3 kategóriách:

  • mladší (1. a 2. ročník)
  • starší (3. a 4. ročník)
  • anglofóni (študenti ktoréhokoľvek ročníka, ktorí študovali na anglickej škole v zahraničí viac ako 4 mesiace a študenti bilingválnych anglicko-slovenských gymnázií)

  Jednou z množstva hodnotných cien od sponzorov, ako aj organizátorov súťaže je tento rok pre všetkých 12 víťazov pripravená aj 2-dňová návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli, ktorú venovala poslankyňa Európskeho parlamentu K. Neveďalová.

  Víťazi v kategórii "mladší":

  1. miesto – Dalibor KOVÁČ, Gymnázium A. Vrábla, Mierová, Levice

  2. miesto – Martina MIKUŠOVÁ, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

  3. miesto – Tatiana KARLÍKOVÁ, Gymnázium, Konštantínova, Prešov

  4. miesto – Noémi PÁLFIOVÁ, Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská, Veľký Krtíš

  Víťazi v kategórii "starší":

  1. miesto – Kamila DOBROTKOVÁ, Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája, Trenčín

  2. miesto – Branislav JENČO, Gymnázium, Školská, Považská Bystrica

  3. miesto – Ivona SZANTOVÁ, Gymnázium J. Kráľa, SNP, Zlaté Moravce

  4. miesto – Peter ŠINÁLY, Gymnázium, Čachtická, Bratislava

  Víťazi v kategórii “anglofóni”:

  1. miesto – Magdaléna KORÁBOVÁ, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava

  2. miesto – Zuzana TRNKOVÁ, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava

  3. miesto – Linda KRESŤANOVÁ, Gymnázium, Golianova, Nitra

  4. miesto – Jana ŠKRÍBOVÁ, Gymnázium, Bilíkova, Bratislava

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok