Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Nový vedúci Zastúpenia EK v SR
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Funkcie vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa 1. januára 2012 ujal Dušan Chrenek.

  Dušan Chrenek

  K jeho menovaniu podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová uviedla: „Vítam vymenovanie pána Chreneka za vedúceho Zastúpenia EK v Bratislave. Bude reprezentovať Európsku komisiu v ťažkých časoch. Som presvedčená, že bude významne prispievať k nášmu úsiliu poskytovať vysokokvalitné služby a informácie všetkým občanom EÚ“.

  Dušan Chrenek, ktorý do konca roku 2011 pôsobil ako vedúci oddelenia pre rozširovanie na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, má široké skúsenosti v rámci európskych inštitúcií.

  Pred nástupom do Európskej komisie v roku 2007 bol členom tímu vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a generálneho tajomníka Rady EÚ. Na Ministerstve zahraničných vecí SR zastával viacero vedúcich funkcií, okrem iného bol riaditeľom kancelárie štátneho tajomníka a hlavného vyjednávača s EÚ, zástupcom riaditeľa odboru analýz a plánovania a pôsobil vo funkcii zástupcu veľvyslanca na Veľvyslanectve SR v Španielsku.

  Novomenovaný vedúci Zastúpenia absolvoval štúdium zahraničnej služby na Oxfordskej univerzite a medzinárodných vzťahov na Diplomatickej škole v Madride. Okrem toho je absolventom Ústavu medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave, inžiniersky titul získal v odbore elektronické počítače na Slovenskej technickej univerzite.

  Rozsiahle skúsenosti pána Chreneka pomôžu Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku zohrávať dôležitú úlohu v komunikácii s občanmi a médiami ako aj podporovať vzťahy medzi Európskou komisiou a národnými a miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami.

  Kontext

  Komisia má svoje zastúpenia vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Tieto zastúpenia informujú média a verejnosť o politikách EÚ a podávajú Komisii správy o významných udalostiach v krajine. Pán Chrenek nadviaže na úspešnú prácu Andrey Elschekovej-Matisovej, ktorá zastávala pozíciu vedúcej zastúpenia EK na Slovensku od roku 2005 do konca roku 2011.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 12/01/2012  |Na začiatok