Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Mládež diskutovala o euroústave
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Dňa 31. mája sa uskutočnila v priestoroch Európskeho informačného centra diskusia k otázke prijatia Ústavy pre Európu. Projekt v rámci plánu D Európskej komisie pod názvom „Speak up Europe“ organizovali Mladí Európski Federalisti v Slovenskej republike (JEF Slovakia) a jeho partneri.

  Speak up Europe

  Projekt „Speak up Europe“ je súčasť najväčšej komunikačnej kampane podporovanej Európskou komisiou, ktorá si dala za cieľ spoznať názory a záujmy občanov všetkých členských štátov EÚ.

  Diskusiu viedli odborní prednášatelia, ktorí sa zaoberajú európskou problematikou. Pán Juraj Alner, generálny tajomník Paneurópskej únie na Slovensku, pán Igor Kosír, docent Ekonomickej Univerzity v Bratislave a pán Martin Hanus, redaktor časopisu Týždeň. Na diskusii sa takisto zúčastnil politický tajomník Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pán Branislav Slyško, a riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, pán Robert Hajšel, ktorým patrilo úvodné slovo.

  Publiku, ktoré tvorili prevažne vysokoškolskí študenti, boli predostreté argumenty od obidvoch názorových táborov, aby si mohli sami spraviť názor na danú tématiku. Diskusia sa niesla v znamení priateľskej atmosféry aj napriek silnej argumentácii a postojov zúčestnených rečníkov. Ku koncu diskusie mali možnosť poslucháči položiť otázky prednášateľom a konzultovať tak ich postoje a názory.

   

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok