Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


EÚ otvára diskusiu o budúcnosti dôchodkov
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Starnúce obyvateľstvo a hospodárska kríza vytvárajú tlak na dôchodkové systémy. Nová správa EÚ predstavuje politické riešenia a ponúka priestor na vyjadrenie názorov.

  dôchodcovia

  V súčasnosti pripadajú na každú osobu vo veku 65 a viac rokov štyri osoby v produktívnom veku (15 – 64 rokov). V roku 2060 to budú len dve osoby. Úbytok ľudí v produktívnom veku spôsobuje vládam štátov EÚ hneď dva problémy: menej príjmov do verejných dôchodkových systémov a viac ľudí, ktorí poberajú dôchodky.

  Hospodárska kríza umocnila tento tlak, oslabila verejné financie a znížila hodnotu úspor v súkromných dôchodkových fondoch. 73 % Európanov v súčasnosti očakáva, že dostanú nižšie dôchodky, budú musieť dlhšie pracovať alebo si viac našetriť. 54 % sa obáva, že na dôchodku budú chudobní.

  V správe uverejnenej dnes Komisia rozvádza možné riešenia na stabilizáciu dôchodkových systémov. Medzi posudzované riešenie patria: podporovanie ľudí, aby zotrvali na trhu práce a aby využili výhody pracovných príležitostí v iných štátoch EÚ, či otvorenie európskeho trhu viacerým typom dôchodkových schém a zabezpečenie ich lepšej transparentnosti tak, aby mali ľudia dostatočné množstvo informácií pri rozhodovaní o svojich budúcich dôchodkových príjmoch.

  Verejnosť má teraz možnosť vyjadriť sa ku všetkým otázkam uvedeným v správe. Termín na zasielanie príspevkov je 15. november 2010.

   

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 31/10/2010  |Na začiatok