Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Cigarety a tabak zabíjajú
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Európska komisia prijala návrh zmeny pravidiel o tabakových výrobkoch. Medzi hlavné zmeny patrí koniec cigaretám a tabaku so silnou arómou a povinné používanie veľkých obrazových zdravotných výstrah na obaloch cigariet a tabaku.

  tabak v EÚ

  Čísla hovoria samy za seba: tabak zabíja polovicu svojich konzumentov a je vysoko návykový. Keďže 70 % fajčiarov začína fajčiť pred dosiahnutím veku 18 rokov, cieľom návrhu Komisie je znížiť atraktívnosť tabakových výrobkov a konzumácie tabaku a tak odradiť mladých ľudí od toho, aby začali fajčiť. Spotrebitelia nesmú byť klamaní: tabakové výrobky by mali vyzerať a chutiť ako tabakové výrobky a týmto návrhom sa zabezpečí, aby sa atraktívne balenia a arómy nepoužívali ako marketingová stratégia.

  Návrh obsahuje podstatné zmeny, ktoré sa týkajú najmä nasledujúcich oblastí:

  • Označovanie a balenie: všetky balenia cigariet a tabaku na šúľanie musia obsahovať kombinovanú zdravotnú výstrahu pozostávajúcu z obrázku aj textu, ktorá zaberá 75 % prednej a zadnej strany balenia, a nesmú sa na nich nachádzať žiadne reklamné prvky. Súčasné informácie o obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého, ktoré sa vnímajú ako zavádzajúce, sa nahrádzajú informačným odkazom na bočnej strane balíčka, že tabakový dym obsahuje viac ako 70 látok spôsobujúcich rakovinu. Členské štáty majú v riadne odôvodnených prípadoch naďalej možnosť rozhodnúť sa, či stanovia neutrálne balenie.
  • Zložky: zavedie sa elektronický formát nahlasovania zložiek a emisií. Návrh obsahuje zákaz cigariet, tabaku na šúľanie a bezdymového tabaku s charakteristickými príchuťami a zákaz výrobkov so zvýšenou toxicitou a návykovosťou.
  • Bezdymový tabak: zákaz tabaku na vnútorné použitie (snus) naďalej platí, až na Švédsko, ktorému bola udelená výnimka. Všetky bezdymové tabakové výrobky musia mať zdravotné výstrahy zobrazené na hlavných povrchoch balenia a nemôžu sa predávať výrobky s charakteristickými príchuťami. V prípade nových kategórií tabakových výrobkov sa vyžaduje predchádzajúca notifikácia.
  • Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice: výrobky obsahujúce nikotín (napr. elektronické cigarety) pod určitou prahovou hodnotou sa môžu uvádzať na trh, ale musí byť na nich uvedená zdravotná výstraha; výrobky s obsahom nikotínu nad touto prahovou hodnotou sa na trh môžu uvádzať len vtedy, ak sú povolené ako lieky, napríklad v rámci nikotínovej substitučnej terapie. Zdravotné výstrahy sa budú musieť uvádzať aj na rastlinných cigaretách.
  • Cezhraničný predaj na diaľku: plánuje sa zavedenie oznamovacej povinnosti pre maloobchodníkov, ktorí predávajú cez internet, a mechanizmu overovania veku, ktoré majú zabezpečiť, aby sa tabakové výrobky nepredávali deťom a mladistvým.
  • Nezákonný obchod: plánuje sa zavedenie systému sledovania a zisťovania, ako aj bezpečnostných prvkov (napr. hologramov), ktoré majú zabezpečiť, aby sa v EÚ predávali len výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky smernice.

  V ďalšom kroku sa návrh prediskutuje v Európskom parlamente a Rade ministrov. Jeho prijatie sa očakáva v roku 2014. Účinnosť nadobudne v roku 2015 až 2016.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 03/01/2013  |Na začiatok