Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Cezhraničná zdravotná starostlivosť
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Chcete vedieť, aké sú práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti? Pozrite si naše video.

    Pacienti majú právo na bezpečné a kvalitné ošetrenie za vnútornými hranicami EÚ i na zodpovedajúcu úhradu nákladov. S pacientmi, ktorí cestujú do iného členského štátu EÚ, aby im tam bola poskytnutá lekárska starostlivosť, sa bude zaobchádzať rovnako ako s občanmi krajiny, v ktorej sú ošetrovaní.

    Smernica EÚ o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti , ktorú schválil Európsky parlament ešte začiatkom roka 2011, bude pacientom EÚ prospešná z viacerých aspektov. Uľahčí sa ňou užšia spolupráca vnútroštátnych zdravotníckych orgánov a výmena ich informácií o kvalitatívnych a bezpečnostných normách v oblasti zdravotnej starostlivosti. Pomôže osobám vyžadujúcim špecializovanú liečbu, napríklad pacientom, pri ktorých treba stanoviť diagnózu zriedkavej choroby alebo ju liečiť. Podporuje sa ňou rozvoj tzv. európskych referenčných sietí, v rámci ktorých sa na dobrovoľnej báze prepájajú špecializované odborné strediská už uznávané v Európe. Odborníci v oblasti zdravotníctva z celej Európy si budú môcť vymieňať najlepšie postupy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a tak ponúknuť normy na najvyššej úrovni excelentnosti.

    Členské štáty sú povinné túto smernicu prijať do svojich právnych poriadkov najneskôr do 25. októbra 2013.

    Posledná aktualizácia: 12/12/2011  |Na začiatok