Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


EÚ zintenzívňuje boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Návrhy koordinovaných opatrení proti obchodovaniu s ľuďmi majú efektívnejšie chrániť obete a viac postihovať zločincov.

  Dievčenská tvár, ktorej väčšiu časť zakrývajú tiene © EÚ

  Sirota Agnès z Pobrežia Slonoviny prišla do Francúzska za vzdelaním. Namiesto toho musela pracovať zadarmo ako domáca slúžka. Teodora prišla do Belgicka z Rumunska. Namiesto sľúbenej práce čašníčky však bola prinútená k prostitúcii. Toto sú len dva príklady zo stoviek tisícov dospelých a detí, ktorí sa v EÚ stali novodobými otrokmi a boli prinútení k tomu, aby zadarmo alebo za minimálnu odplatu pracovali ako prostitútky, žobráci, robotníci alebo slúžky.

  Z nedávneho prieskumu vyplýva , že takmer všetci Európania (93 %) súhlasia s tým, že krajiny EÚ musia spolupracovať v boji za zlikvidovanie obchodovania s ľuďmi. Komisia preto stanovila opatrenia , ktoré vlády členských štátov môžu spolu realizovať v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Cieľom týchto opatrení je zefektívniť pomoc obetiam a zlepšiť usvedčovanie páchateľov tejto trestnej činnosti.

  Ide napríklad o:
  • pomoc obetiam, najmä deťom – rozvoj cezhraničného prístupu (aby členské štáty mohli spolupracovať pri ochrane obetí) a poskytovanie jasnejších informácií obetiam o ich právach;

  • zvýšenie prevencie, minimalizácia dopytu – financovanie výskumu s cieľom lepšie pochopiť motívy a fungovanie obchodovania s ľuďmi a poskytnúť vhodné riešenia; vytvorenie celoeurópskej koalície podnikov proti obchodovaniu s ľuďmi;

  • stíhanie páchateľov – vytvorenie špecializovaných vnútroštátnych vyšetrovacích zložiek, ktoré by vykonávali vyšetrovania v spolupráci s agentúrami EÚ (napr. Europol);

  • lepšia koordinácia a spolupráca – v rámci Európskej únie, s medzinárodnými organizáciami a s inými krajinami. Vytvorenie celoeurópskej siete zainteresovaných MVO a iných organizácií, ktoré chránia obete obchodovania s ľuďmi v EÚ a mimo nej;

  • účinná reakcia na novovznikajúce trendy – vypracovanie systému EÚ na spoločné využívanie informácií a podpora výskumu internetu a sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých sú kontaktované potenciálne obete.

  Ďalšie kroky
  Nové návrhy posúdi Európsky parlament a vlády členských štátov EÚ. Návrhy dopĺňajú smernicu EÚ prijatú minulý rok, v ktorej sa stanovujú spoločné normy stíhania páchateľov a ochrany obetí. Krajiny EÚ musia smernicu začleniť do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov do apríla 2013.

  Komisia predloží každé dva roky správu o pokroku, ktorý krajiny EÚ dosiahli v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Prvá správa je naplánovaná na rok 2014.

  Viac o aktivitách EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 21/06/2012  |Na začiatok