Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Bezpečnosť výrobkov opäť v centre záujmu
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Účinnejší dohľad nad trhom a lepší prístup k európskemu systému rýchleho varovania o nebezpečných výrobkoch prispieva ku kvalitnejšej ochrane spotrebiteľov.

  hračky položené na stole

  Európania využili v uplynulom roku spoločný systém varovania v prípade 1993 rizikových výrobkov, čo je o 7 % viac ako v roku 2008.

  Z celkového počtu oznámení predstavovalo vážnu hrozbu pre spotrebiteľov, životné prostredie alebo verejnú bezpečnosť 1699 výrobkov. Európsky pôvod malo 20 %, ďalších 60 % bolo vyrobených v Číne.

  Nárast oznámení (v roku 2008 ich bolo 1866) je výsledkom súčinnosti faktorov, ako je zvýšené povedomie o normách pre bezpečnosť výrobkov, účinnejšie a častejšie kontroly výrobkov a intenzívnejšia spolupráca medzi jednotlivými krajinami.

  Členské štáty zasielajú do systému RAPEX informácie o tom, aké opatrenia museli prijať, aby predišli alebo zamedzili obchodovaniu s potenciálne nebezpečným výrobkom. Patrí medzi ne napr. zákaz predaja, stiahnutie výrobku z trhu alebo informovanie spotrebiteľov o rizikách tohto výrobku.

  Podľa výročnej správy EÚ za rok 2009 o systéme rýchleho varovania (RAPEX) sa 28 % oznámení týkalo hračiek. Najnebezpečnejšie, a to najmä pre malé deti, boli hračky s malými odnímateľnými časťami a s obsahom škodlivých ťažkých kovov.

  V roku 2009 preverili úradníci pre dohľad nad trhom 14 000 hračiek v 13 členských štátoch, pričom zisťovali do akej miery zodpovedajú bezpečnostným normám týkajúcich sa obsahu malých častí a ťažkých kovov. Rizikové hračky sa následne podrobnejšie preskúmali v laboratóriu.

  Z 576 otestovaných hračiek pre rizikový obsah malých častí bolo nebezpečných 200 (35 %). Pozitívnejší výsledok mali testy v súvislosti s obsahom ťažkých kovov - len 17 hračiek z celkovej vzorky 227 (7,5 %) nespĺňalo zákonné limity.

  Systém RAPEX, ktorý slúži na varovanie o nebezpečných výrobkoch, využíva 30 krajín (27 členských štátov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Systém pokrýva všetky spotrebiteľské výrobky okrem potravín, farmaceutických a lekárskych zariadení.

  Od spustenia systému RAPEX v roku 2004 vzrástol počet oznámení štvornásobne.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok