Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Bezpečné hračky
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Blížia sa Vianoce, čas, kedy si väčšina detí nájde pod stromčekom hračky od výmyslu sveta. Ak chcete, aby sa vaše ratolesti hrali bezpečným spôsobom, prinášame vám niekoľko praktických tipov.

  Výber hračiek

  Hračky kupujte len v dôveryhodných obchodoch a u overených internetových predajcov.

  Dbajú o kvalitu hračiek, ktoré predávajú, a obvykle prijímajú reklamácie. Nepoctiví obchodníci však spravidla zanedbávajú zdravotné a bezpečnostné požiadavky a môžu tiež predávať falšované hračky. Hračky zakúpené na internete, hračky, ktoré Vaše deti dostali darom, a hračky z druhej ruky dôkladne skontrolujte.

  Prečítajte si všetky upozornenia a návod na použitie. Dbajte na odporúčania týkajúce sa veku a bezpečnosti – berte ich vážne. Nikdy nekupujte hračky, ak na samotnej hračke alebo jej obale nie je označenie CE. Hoci označenie CE nemá slúžiť ako usmernenie pre spotrebiteľov, výrobca hračiek ním potvrdzuje, že hračka spĺňa všetky bezpečnostné normy EÚ, ktoré patria k najprísnejším na svete.

  Vyberajte hračky, ktoré zodpovedajú vekovej kategórii, schopnostiam a zručnostiam dieťaťa. Hračky, ktoré nie sú určené pre príslušnú vekovú kategóriu dieťaťa, mu môžu spôsobiť zranenie. Dodržiavajte odporúčania týkajúce sa veku, najmä symbol pre vekovú kategóriu od 0 do 3 rokov a slová „nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov“ doplnené označením konkrétneho druhu nebezpečenstva.

  Deťom mladším ako 3 roky nekupujte hračky, ktoré obsahujú malé oddeliteľné časti, keďže deti v tomto veku majú tendenciu vkladať si hračky do úst a mohli by ich prehltnúť.

  Po kúpe hračky

  Pri montáži a používaní hračky dôsledne dodržiavajte návod na použitie.

  Nenechávajte deti počas hry bez dozoru – zabezpečte, aby dieťa hračku používalo na to, na čo je určená, a aby hračka zodpovedala jeho vekovej kategórii a jeho schopnostiam. Pri používaní niektorých hračiek, ako sú trojkolky, kolieskové korčule a bicykle, je potrebné vždy používať prilby a chrániče.

  Občasne hračky skontrolujte, či nie sú poškodené alebo opotrebované tak, že by mohli viesť k zraneniu dieťaťa a mať negatívny vplyv na jeho zdravie a bezpečnosť. Poškodené hračky ihneď odstráňte.

  Odstráňte všetky obaly a vždy si uchovajte návod na použitie. Zabezpečte, aby sa deti nehrali s umelohmotnými obalmi, pri ktorých hrozí riziko udusenia.

  V záujme predchádzania zraneniam, naučte deti odkladať si hračky. Nenechávajte hračky na schodoch alebo na podlahe v rušných častiach domu.

  Akýkoľvek problém týkajúci sa bezpečnosti hračky vždy oznámte jej výrobcovi alebo predajcovi, u ktorého ste ju zakúpili.

  Viac informácií nájdete na webovej stránke systému rýchleho varovania (RAPEX), kde sú uvedené podrobnosti o nebezpečných výrobkoch vrátane hračiek, ktoré boli vo Vašej krajine stiahnuté z trhu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa bezpečnosti hračiek sa vždy môžete obrátiť na výrobcu, predajcu alebo príslušný verejný orgán.
  Posledná aktualizácia: 07/12/2011  |Na začiatok