Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Ako uľahčiť bezhotovostné platby
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Akým spôsobom sa podľa vás dá zabezpečiť lepšia ponuka bezhotovostných platobných spôsobov? Zapojte sa aj vy do verejných konzultácií!

  Osoba, ktorá drží v jednej ruke kreditnú kartu a druhou píše na notebooku © istock\MorePixels

  Ak si kúpite tovar alebo služby z iného členského štátu EÚ, nemali by ste za využitie svojho obľúbeného spôsobu platby zaplatiť viac, ako keby ste nakupovali vo svojej domovskej krajine.

  Pomocou bankových kariet a mobilných telefónov môžete najmä na internete rýchlo a pohodlne nakupovať tovar a služby. Ale slabá konkurencia v EÚ má za následok neefektívnosť systémov elektronických platieb, vysoké náklady a obmedzený výber platobných spôsobov pre kupujúcich a predávajúcich.

  Komisia skúma spôsoby ako stimulovať hospodársku súťaž a povzbudiť inovácie. Preto začala verejnú konzultáciu o spôsoboch dosiahnutia týchto cieľov. V diskusnom dokumente  sa uvádzajú niektoré z problémov a možné spôsoby ich riešenia:

  • hospodárska súťaž – zlepšiť prístup na trh pre existujúcich poskytovateľov platieb a uľahčiť prístup na trh pre nové spoločnosti;

  • bezpečnosť a ochrana údajov – motivovať občanov k využívaniu bezhotovostných platieb zvýšením ich bezpečnosti;

  • jasné informácie o poplatkoch – chrániť spotrebiteľov pred skrytými poplatkami a udržiavať nízke ceny pomocou transparentného porovnávania cien poskytovateľov platobných služieb;

  • systémy, ktoré fungujú v celej Európe – zaviesť spoločné technické normy s cieľom dosiahnuť vyššiu kompatibilitu. V súčasnosti vnútroštátne rozdiely napríklad spôsobujú, že bankové karty často nie je možné využiť mimo územia krajiny, v ktorej boli vystavené.

  Naša on-line konzultácia bude prebiehať do 11. apríla 2012. Príspevky respondentov zohľadníme pri rozhodovaní o ďalších krokoch, ktoré oznámime najneskôr v júli tohto roku.

  Všetky návrhy, ktoré predložíme na základe konzultácií, budú dopĺňať spoločné celoeurópske normy, ktoré už boli vyvinuté pre prevody pri platbách kreditnou kartou a priame inkaso.

  Návrhy by mali slúžiť aj na podporu opatrení EÚ s cieľom podporiť on-line obchodovanie.

  • On-line konzultácia o Zelenej knihe - Smerom k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami

  Ochrana spotrebiteľov

  Presadzovanie pravidiel EÚ upravujúcich obchodovanie on-line je kľúčové z hľadiska ochrany zákazníkov a posilnenia ich dôvery. EÚ vykonáva pravidelné kontroly internetových stránok ponúkajúcich výrobky a služby.

  Najnovšia akcia sa sústredila na približne 500 stránok ponúkajúcich spotrebiteľské úvery. V 70 % boli porušené pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Na Slovensku bolo v rámci tejto celoplošnej akcie prešetrených 10 webstránok, pričom závažné nedostatky sa zistili na polovici z nich. Spoločnosti prevádzkujúce takéto stránky budú vyzvané, aby nedostatky odstránili. V opačnom prípade môžu čeliť žalobe.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 18/01/2012  |Na začiatok