Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Banky a financie – rok po kríze
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Nové predpisy EÚ navrhujú prísnejší dohľad nad finančnými službami

  burza

  Vďaka rozsiahlym návrhom EÚ, ktoré sú súčasťou jej odpovede na finančnú krízu, by mal vzniknúť prvý európsky systém pre dohľad nad finančným sektorom.

  Návrh predpisov vzniká rok po kolapse americkej investičnej banky Lehman Brothers, ktorý otriasol trhmi na celom svete. V 27-člennej EÚ prispela ku kríze aj absencia štandardizovaného prístupu k finančnej regulácii.

  Podľa komisára pre vnútorný trh Charlieho McCreevyho demonštruje tento legislatívny balík naše odhodlanie poučiť sa z krízy a podniknúť nevyhnutné opatrenia.

  Napriek tomu, že jednotný trh existuje už viac ako desaťročie a mnohé finančné inštitúcie podnikajú cezhranične, jadro dohľadu stále vykonávajú vnútroštátne orgány, ktoré dozerajú na banky v predmetnom členskom štáte.

  Vďaka novým právnym predpisom by vznikol európsky systém orgánov pre finančný dohľad, ktorý by zabezpečil konzistentný dozor nad finančnými inštitúciami podnikajúcimi v dvoch alebo viacerých členských krajinách. V rámci tohto systému by nové európske orgány pre bankovníctvo, poisťovníctvo, cenné papiere a dôchodky dohliadali a koordinovali prácu vnútroštátnych orgánov dohľadu.

  Tieto európske orgány dohľadu by mali konečné slovo v prípade konfliktu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a mohli by v núdzových prípadoch podniknúť konkrétne kroky na riešenie situácie. Orgány dohľadu nad trhom s cennými papiermi by mali priamy dozor nad ratingovými agentúrami – súkromnými spoločnosťami, ktoré majú investorov varovať pred riskantnými investíciami.

  Novými predpismi by sa taktiež ustanovil celoeurópsky orgán na identifikáciu rizík, ktoré ohrozujú stabilitu celého finančného systému. Nové orgány dohľadu by boli spolu s Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami zastúpené v Európskom výbore pre systémové riziká.

  Po minuloročnom kolapse poverila EÚ skupinu bankových expertov, aby našli možnosti, ako predísť opakovaniu najhoršej finančnej krízy od čierneho piatku na Wall Street v roku 1929. Návrhy EÚ sa zakladajú na jej odporúčaniach, ktoré začiatkom roka 2009 schválili lídri Únie.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok