Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Ako sa orientovať v "eko svete"?
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Čoraz viac spotrebiteľov má záujem kupovať ekologické výrobky, zmätočné informácie im však bránia prijať informované rozhodnutia.

  úsporná žiarivka

  Túto situáciu spôsobuje fakt, že krajiny EÚ používajú celý rad metód na posudzovanie vplyvu výrobkov a spoločností na životné prostredie, čo len sťažuje ich porovnávanie. Navyše pojmy používané na označeniach sú často vágne a mätúce.

  Výsledok? Približne 48 % Európanov nedôveruje environmentálnym označeniam, ktoré spoločnosti uvádzajú na svojich výrobkoch.

  Európska komisia navrhuje spoločné normy EÚ s cieľom podporiť trh s ekologickými výrobkami. Uvedené normy slúžia na meranie ekologickej stopy určitých výrobkov a ekologickej stopy organizácie alebo spoločnosti.

  Obe normy sú založené na existujúcich metódach testovania. Komisia vyzýva vlády členských štátov EÚ, spoločnosti a organizácie, aby začali tieto dobrovoľné normy používať.

  Komisia takisto poskytuje usmernenia o označovaní, ktoré majú pomôcť spotrebiteľom nakupovať s dôverou. Environmentálne označenia by mali byť transparentné (t. j. mali by obsahovať informácie o použitej metóde, zdroji a kritériách hodnotenia), relevantné, spoľahlivé, úplné, porovnateľné a jasné.

  Spoločné normy by mohli primäť viac firiem k tomu, aby znížili dosah svojich produktov na životné prostredie prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže a nákladov na plnenie rôznych noriem v rámci EÚ. Vďaka jednotným normám by spoločnosti mohli spravodlivejšie navzájom súťažiť.

  Ekologické výrobky sú tie, ktorých výroba, distribúcia a spracovanie po ukončení používania (vrátane opätovného použitia, recyklácie a zhodnocovania materiálov) má minimálny dosah na životné prostredie v porovnaní s podobnými výrobkami rovnakej kategórie.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 18/04/2013  |Na začiatok