Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Úloha Zastúpenia EK
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike (ZEK) je súčasťou tlačového a komunikačného servisu Európskej komisie (EK), ktorý spadá pod Generálne riaditeľstvo EK pre komunikáciu v Bruseli.

Zastúpenie reprezentuje Európsku komisiu v Slovenskej republike a v rámci toho plní tri základné úlohy:

  • Spolupráca s médiami – ZEK komunikuje s národnými a regionálnymi médiami, poskytuje informácie o činnosti Komisie, jej politikách a udalostiach v EÚ. Navštívte tlačové oddelenie na webe.
  • Politická spolupráca a spravodajstvo – ZEK sleduje politický, hospodársky a sociálny vývoj v SR a zaisťuje nepretržitú informovanosť Európskej komisie o každodennom dianí v SR.
  • Informovanie verejnosti – ZEK organizuje množstvo európskych informačných aktivít pre širokú aj odbornú verejnosť.  ZEK zároveň koordinuje a podporuje sieť 10 regionálnych informačných Europe Direct centier.

Zastúpenie Európskej komisie v SR vzniklo transformáciou Delegácie Európskej komisie, ku ktorej došlo vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Súčasť Zastúpenia Európskej komisie v SR tvorí aj Kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad (kontakt). Hlavným cieľom kancelárie je podpora viacjazyčnosti – či už ide konkrétne o jazykové vzdelávanie, lingvistické aktivity na všetkých stupňoch škôl alebo kultúrno-vzdelávacie podujatia v širšom kontexte.

Posledná aktualizácia: 17/10/2014  |Na začiatok