Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


EUROLEGIS bezplatné právne poradenstvo
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint
Slovenskí občania a organizácie môžu od začiatku októbra 2011 využívať bezplatné právne poradenstvo Eurolegis. Jeho cieľom je poskytnúť rýchly prístup k informáciám o práve Európskej únie a jeho uplatňovaní na Slovensku.
Občania a organizácie sa môžu s právnymi otázkami obrátiť na Eurolegis buď e-mailom na adrese eurolegis@europa.sk alebo si môžu na telefónom čísle 02 / 54 43 17 18 dohodnúť osobné stretnutie v Európskom informačnom centre, ktoré sa nachádza na Palisádach 29 v Bratislave.

Eurolegis môže pomôcť občanom v konkrétnych životných situáciách ako je štúdium,  práca, či podnikanie v Európskej únii. Úlohou centra právnej pomoci Eurolegis je aj navrhnúť riešenie problémov v komunikácií s inštitúciami Európskej únie a národnými orgánmi v prípadoch, ktoré spadajú do pôsobnosti EÚ.
  EUROLEGIS právne poradenstvo

  Informačné centrá Europe Direct
  Europe Direct

  Ak máte otázky o Európe, obráťte sa na sieť Europe Direct.

  Informačné centrá Europe Direct poskytujú:

  • všeobecné informácie o záležitostiach EÚ vo všetkých úradných jazykoch EÚ,
  • odpovede na otázky o politikách Európskej únie,
  • praktické informácie, napríklad ako zabezpečiť uznanie vysokoškolského diplomu v zahraničí alebo ako podať sťažnosť v prípade nebezpečných výrobkov,
  • kontaktné údaje príslušných organizácií, ktoré by ste chceli osloviť,
  • odporúčania na prekonanie každodenných problémov pri uplatňovaní vašich práv v Európe,
  • a mnoho ďalších praktických rád a informácií.

  Viac sa o informačných centrách Europe Direct na Slovensku dozviete tu.

  Vaša Európa – Poradenstvo

  Rozhodli ste sa pracovať, žiť, študovať alebo si užívať dôchodok na rôznych miestach Európy a zaujímate sa o to, aké sú vaše práva? Hľadáte odpovede na otázky ako napr.:

  • môžem cestovať do iného členského štátu EÚ s mojim manželom, ktorý nie je občanom členského štátu EÚ?
  • ak sa rozhodnem presťahovať do iného štátu, do akej doby si musím preregistrovať auto?
  • môže sa mi dôchodok zasielať do krajiny, do ktorej som sa presťahoval?
  • ak chcem pracovať v krajine, do ktorej som sa presťahoval, musím tam požiadať o uznanie kvalifikácie získanej v inom štáte?
  • atď.

  Na portáli Vaša Európanájdete množstvo informácií na rôzne témy. Ak máte otázku týkajúcu sa vašich práv v EÚ, tím nezávislých právnych odborníkov služby Vaša Európa – Poradenstvovám:

  • do týždňa poskytne bezplatné a osobné poradenstvo vo vašom jazyku;
  • pomôže objasniť ustanovenia európskeho práva, ktoré sa uplatnia vo vašom prípade;
  • vysvetlí ako si môžete uplatniť vaše práva v EÚ.

  Táto služba poskytuje takisto poradenstvo pri riešení problémov spotrebiteľov.

  Vaša Európa – Poradenstvo však neprijíma všetky otázky. Pred zaslaním otázky si prečítajte rubriku Aké otázky môžem klásť?

  SOLVIT

  SOLVIT

  SOLVIT je online sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy. Centrá SOLVIT existujú vo všetkých členských štátoch Európskej únie (ako aj v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande). Pomáhajú pri riešení sťažností od jednotlivcov a podnikov. Centrá SOLVIT sú súčasťou vnútroštátnej verejnej správy a ich úlohou je poskytovať skutočné riešenia na skutočné problémy v krátkej lehote desiatich týždňov. Svoje služby poskytujú zdarma.

  SOLVIT centrum SR
  Barbora Šikutová
  Úrad vlády SR
  sekcia vládnej legislatívy
  odbor aproximácie práva
  Nám slobody 1/29
  813 70 Bratislava
  Tel. +421 2 572 95 610
  Fax. +421 2 5441 3909
  solvit@vlada.gov.sk

  SOLVIT v princípe rieši akýkoľvek cezhraničný problém medzi podnikom alebo jednotlivcom na jednej strane a vnútroštátnym verejným orgánom niektorého členského štátu na strane druhej, ktorý sa týka možného porušenia práva EÚ. Dosiaľ riešil SOLVIT problémy najmä v týchto oblastiach:

  • uznávanie odborných kvalifikácií a diplomov
  • prístup ku vzdelávaniu
  • povolenia na pobyt
  • hlasovacie práva
  • sociálne zabezpečenie
  • zamestnanecké práva
  • vodičské preukazy
  • registrácia motorových vozidiel
  • hraničné kontroly
  • prístup výrobkov a služieb na trh
  • právo podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba
  • verejné obstarávanie
  • dane
  • voľný pohyb kapitálu a platieb a iné.

  Ako predložíte prípad službe SOLVIT sa dozviete tu.
  Online formulár sťažnosti
  Online complaint form

  Posledná aktualizácia: 17/10/2014  |Na začiatok