Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európa na internete
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Inštitúcie a Úrady EÚ

Inštitúcie:

Európska komisia

Stránka Europa.eu

Európsky parlament

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

Európska rada

Európsky súdny dvor (ECJ)

Európsky dvor audítorov

Európsky ombudsman

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Finančné orgány

Európska centrálna banka (ECB)

Európska investičná banka (EIB)

Európsky investičný fond

Poradné orgány

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Výbor regiónov

 

Agentúry Európskych spoločenstiev

Agentúry spoločenstva (community agency)  sú orgány spravované európskym verejným právom, a sú odlišné od inštitúcii európskych spoločenstiev (Rady, Parlamentu, Komisie, atď) a majú vlastnú zákonnú povahu. Sú zriadené aktom sekundárnej legislatívy, aby splnili presne stanovenú technickú, vedeckú alebo manažérsku úlohu, ktorá je špecifikovaná v príslušnom Akte Spoločenstva.

V súčasnosti existuje sedemnásť agentúr, aj keď sa používajú rozdielne termíny na ich označenie (Centrum, Nadácia, Úrad, Kancelária, Observatórium),  a to môže viesť k zmätku, najmä ak sa tie isté termíny používajú na označenie iných orgánov.

Ďalšie informácie sú dostupné na: http://europa.eu/agencies/index_sk.htm

Databázy Európskej únie

Europe Direct je informačnou službou, ktorá poskytuje priamy a jednoduchý prístup k informáciám a radám o aktivitách EÚ a  jednotnom trhu.

Eurostat je štatistickou informačnou službou EÚ.

RAPID poskytuje denný prehľad činností EÚ v tlačových správach.

Eur-Lex poskytuje priamy bezplatný prístup k právu Európskej únie.

PreLex sleduje všetky legislatívne návrhy a komunikáciu Európskej komisie od okamihu, kedy sú poslané do Rady alebo Parlamentu až do okamihu, kedy sú prijaté, odmietnuté alebo stiahnuté.

TED obsahuje výzvy na tendre publikované v Dodatku úradného vestníku Európskej únie. Je to oficiálny informačný zdroj na poskytovanie aktuálnych informácií o príležitostiach verejného obstarávania zo strany EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.

SIMAP obsahuje informácie o verejnom obstarávaní

CORDIS je Informačná služba Spoločenstva pre výskum a vývoj.

EU Whoiswho je oficiálny menný adresár EÚ

N-Lex je portál jednotného prístupu k vnútroštátnemu právu členov EÚ

Európska komisia v členských štátoch

Európska komisia má zastúpenia vo všetkých svojich členských štátoch. Zastúpenia spadajú pod Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu.

Delegácie Európskej komisie a úrady v tretích krajinách

EÚ predstavuje najväčší obchodný blok vo svete, je najväčším poskytovateľom humanitárnej a rozvojovej pomoci a pevný bod pre iných ohľadne stability, demokracie a ľudských práv. Európska komisia hrá kľúčovú rolu pri realizácii zahraničnej a iných politík EÚ a v tomto sa spolieha predovšetkým na jej 120 delegácii a úradov po celom svete, ktoré sa nesprávajú iba ako “oči a uši” komisie v hostiteľských krajinách, ale tiež ako hovorca. Delegácie Európskej komisie sú trvalo posilňované, aby tak vonkajšia pomoc EÚ mohla byť rýchlejšie a efektívnejšie doručená. 

Iné európske stránky

Ceny medzinárodných roamingových poplatkov

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Európsky portál pre mládež

Európa cez satelit – televízne vysielanie

Audivizuálna knižnica Európskej komisie

Vaša Európa – portál online európskych a národných verejných služieb

Rada Európy – medzinárodná organizácia v Štrasburgu, ktorá zahŕňa 46 demokratických krajín Európy. Bola založená na podporu demokracie, zákonnosti a ochrany ľudských práv v Európe. Vznikla v  roku 1949 a predstavuje najstaršiu politickú organizáciu na európskom kontinente.

Európsky súd pre ľudské práva

Generálne riaditeľstvá a útvary Európskej komisie

Europol

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli

Posledná aktualizácia: 16/04/2013  |Na začiatok