Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Informácie o verejnom obstarávaní pre Európsku komisiu
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Čo je cieľom verejného obstarávania pre Komisiu?

Pomocou verejného obstarávania kupuje Komisia služby a tovary potrebné pre jej fungovanie a spravovanie projektov a aktivít Európskej únie. Verejné obstarávanie Európskej komisie pokrýva napríklad rôzne štúdie, konzultácie alebo technickú asistenciu, informačné a komunikačné kampane, analýzu databáz, organizovanie konferencií či školení, nákup publikácií alebo vybavenia pre kancelárie Komisie.

Informácie o verejnom obstarávaní pre Európsku komisiu

Kde môžem nájsť zoznam vyhlásených verejných obstarávaní?

Informácie o verejných obstarávaniach je možné získať z TED databázy.

Kto sa môže zapojiť do verejného obstarávania?

Do verejného obstarávania sa môžu zapojiť všetky fyzické a právnické osoby zo všetkých členských štátov Európskej únie.

Ako sa môžem zapojiť do verejného obstarávania?

Praktické informácie o verejnom obstarávaní nájdete na stránkach SIMAP.

Posledná aktualizácia: 27/10/2014  |Na začiatok