Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Informácie o grantoch Európskej únie
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Čo majú za cieľ európske granty?

Európska komisia udeľuje granty projektom alebo aktivitám, ktoré majú súvis s politikami Európskej únie. Tieto granty sa udeľujú v takých rôznych odboroch ako sú výskum, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia, humanitárna pomoc a podobne.

Informácie o grantoch Európskej únie

Aktuálne grantové výzvy

  • Erasmus+

Európska komisia vyhlásila výzvu na prípravu projektov pre rok 2015 v novom programe Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže.

Viac informácií o výzve sa dozviete na webových stránkach Erasmus+ (EN)/(SK).

 

Kto môže získať grant?

Príjemcami grantov sú hlavne súkromné alebo verejné organizácie, zriedkakedy aj jednotlivci. Príjemcov vyberá Európska komisia na základe ich schopnosti implementovať dané projekty.

Kde môžem nájsť zoznam grantov ponúkaných Európskou úniou?

Na tejto stránkenájdete zoznam politík Európskej únie, ktoré Európska komisia podporuje grantmi. Ďalšie informácie nájdete, keď kliknete na jednotlivé grantové programy.

Ako môžem požiadať o grant?

Keďže granty sa udeľujú vo veľmi rôznorodých odvetviach, v každom platia špecifické požiadavky. Je preto dôležité, aby ste si dôkladne preštudovali pravidlá každého grantového programu. Avšak niektoré princípy sú univerzálne.

- Granty sú formou doplnkového financovania. Európska únia neposkytuje 100-percentné financovanie projektov. Len projekty, ktoré sa týkajú krajín mimo Európskej únie, môžu dostať 100-percentné financovanie.

- Granty majú za cieľ finančne kompenzovať projekt a nemajú poskytnúť žiadny zisk príjemcovi.

- Granty sa neudeľujú so spätnou platnosťou za projekty, ktoré sa už vykonali.

- Viac grantov nemôže financovať ten istý projekt.

Pred 31. marcom každý rok Európska komisia zverejní ročný plán grantových programov. Následne Komisia publikuje verejné výzvy, na základe ktorých môžete zaslať svoj projekt, ak spĺňa podmienky uvedené v grantových špecifikáciách a vo výzve.

Všetky žiadosti sa ďalej preskúmajú a ohodnotia na základe kritérií, ktoré boli uvedené vo výzvach a kandidáti sú informovaný o prijatí či odmietnutí ich žiadosti.

Keďže granty sú financované z verejných prostriedkov, každý rok do 30. júna zverejňuje Európska komisia na internete zoznam grantov, ktoré sa udelili za prechádzajúci rok.

Poznámka:

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike momentálne nevyhlásilo žiadnu Grantovú výzvu. Zoznam politík Európskej komisie, ktoré Komisia podporuje grantmi, nájdete tu.

Okrem grantov Európska komisia a Zastúpenie Európskej komisie v SR vyhlasujú aj verejné obstarávanie na tovary a služby. O verejnom obstarávaní sa viac dozviete na týchto stránkach.

Posledná aktualizácia: 27/10/2014  |Na začiatok