Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Týždeň IT zručností
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Zapojte sa do zaujímavého projektu "Týždeň IT zručností" a otestujte si tak svoj IT kvocient.

 

  "Týždeň IT zručností" má pomôcť motivovať mladých ľudí, predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl, pre štúdium či prácu v oblasti informačných a komunikačných technológií a podnietiť záujem verejnosti o zvyšovanie úrovne vzdelanosti v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií v každodennom živote.

  Projekt prebieha súčasne vo viac ako 22 krajinách Európy. Vyvrcholením kampane bude samotný Európsky týždeň e-Skills, ktorý sa bude konať od 1.-5. marca 2010.

  Na Slovensku prebiehajú dve hlavné aktivity:

  Súťaž študentov sieťových akadémií – národné kolo

  Jednotlivci a tímy súťažia v kategóriách na rôznej úrovni zložitosti. Súťaž bude prebiehať v niekoľkých kolách: školské (január-február 2010) a národné kolo, ktoré sa uskutoční v rámci eSkills týždňa.

  Výsledky testovania IT zručností a víťazi národného kola súťaže študentov sieťových akadémií budú vyhlásené v rámci tlačovej konferencie, ktorá sa bude konať 5. marca 2010, ako vyvrcholenie projektových aktivít Európskeho týždňa eSkills 2010.

  "IT Fitness" testy

  Cieľom testu, ktorý prebieha od 1.2.2010 do 28.2.2010, je zistiť úroveň základných IT vedomostí a zručností širokej verejnosti na Slovensku.

  Cieľovou skupinou sú predovšetkým mladí ľudia, študenti stredných a vysokých škôl. Testovanie prebehne formou on-line testu,  prostredníctvom ktorého si záujemca overia úroveň svojich IT zručností.

  Ďalšie podrobné informácie nájdete tu.

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok