Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Čo môže Slovensko urobiť pre hospodársky rast a zamestnanosť
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Reakciou EÚ na hospodársku krízu bolo aj posilnenie hospodárskeho riadenia prostredníctvom Európskeho semestra a stratégie Európa 2020. Čo to znamená pre Slovensko? Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizuje sériu konferencií s vysokými predstaviteľmi európskych inštitúcií a slovenskej štátnej správy a sériu diskusií s odborníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami. O týchto podujatiach vás budeme na týchto stránkach pravidelne informovať.

  Séria stretnutí so zainteresovanými stranami.

  Ak by ste mali záujem o bližšie informácie ohľadom konferencií a stretnutí, prosím, kontaktujte:

  Lívia Vašáková
  ekonomický radca

  +421 2 5920 32 22

  Livia.VASAKOVA@ec.europa.eu

  Mária Kadrliaková
  politická tajomníčka

  +421 2 5920 32 48

  Maria.KADRLIAKOVA@ec.europa.eu

  Samuel Mišík
  event manager

  +421 2 59 20 32 17

  events@europa.sk, Samuel.Misik@ext.ec.europa.eu

  Ďalšie informácie a vysvetlenie základných pojmov hospodárskych a finančných záležitostí EÚ nájdete v sekcii

  „Úvod do európskeho hospodárstva".

  Súvisiace odkazy

  INFOGRAFIKY

  Slovensko - hodnotiaca správa 2015
  Odporúčania Európskej komisie pre Slovensko na rok 2014 jpeg - 3 MB [3 MB]

  14. január 2015 – Transparentnosť na Slovensku: Súčasný stav a výhliadky do budúcnosti

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo diskusiu pri okrúhlom stole so zástupcami tretieho sektora na tému transparentnosti a korupcie na Slovensku. Za Európsku komisiu sa sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Generálneho riaditeľstva pre ekonomické a finančné záležitosti, Generálneho riaditeľstva pre podniky a priemysel, Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku, Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie a Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť.

  14. január 2015 – Podnikateľské prostredie na Slovensku: Súčasný stav a výhliadky do budúcnosti

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo diskusiu pri okrúhlom stole so zástupcami podnikateľských združení a obchodných komôr na tému kvality podnikateľského prostredia na Slovensku. Za Európsku komisiu sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Generálneho riaditeľstva pre ekonomické a finančné záležitosti, Generálneho riaditeľstva pre podniky a priemysel, Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku, Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie a Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť.

  Súhrnná správa zo stretnutia pdf - 232 KB [232 KB]

  11. december 2014 – Info-deň k finančnému nástroju Connecting Europe Facility

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre mobilitu a dopravu, Generálnym riaditeľstvom pre energetiku a Inovačnou a sieťovou výkonnou agentúrou EÚ, organizovali informačné stretnutie o finančnom nástroji CEF (Nástroj pre spájanie Európy) pre slovenské publikum. Špeciálnymi hosťami podujatia boli podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Maroš ŠEFČOVIČa štátny tajomník Ministerstva financií SR, Vazil HUDÁK.

  • Stephane Ouaki– DG MOVE, Európska komisia - prezentácia pdf - 241 KB [241 KB]
  • Beatrice Coda – DG ENER, Európska komisia - prezentácia pdf - 2 MB [2 MB]
  • Michal Žiliak - Inovačná a sieťová výkonná agentúra EÚ - prezentácia pdf - 2 MB [2 MB]

  5. december 2014 – Od rurálnej ekonomiky k lídrovi v oblasti vzdelávania a inovácií: Môže Slovensko čerpať z fínskych skúseností?

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Veľvyslanectvom Fínska v Bratislave a Team Finland organizovali odbornú motivačnú diskusiu na tému dôležitosti štrukturálnych reforiem pre rozvoj krajiny. Diskusie sa zúčastnili odborníci z Fínska, ako aj vysokí predstavitelia slovenských rezortov vnútra, školstva, financií a hospodárstva.

  Program:  

  • Otvorenie - Dušan CHRENEK, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku  
  • Otvorenie / prezentácia - Henna KNUUTTILA, Chargé d'Affairs Veľvyslanectvo Fínska v Bratislave - prezentácia pdf - 411 KB [411 KB]  
  • Prezentácia – Ismo GRONROOS-SAIKKALA, ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie vo Fínsku - prezentácia pdf - 593 KB [593 KB]  
  • Komentáre – Rút ERDÉLYIOVÁ- generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR, Matej ŠIŠKOVIČ– riaditeľ Inštitútu pre vzdelávaciu politiku Ministerstva školstva SR, Peter BALÍK– oddelenie stratégie pre financovanie hospodárskeho rastu Ministerstva financií SR a Jakub SKALOŠ– Odbor MSP a inovácií Ministerstva hospodárstva SR  
  • Diskusia

  Moderátor: Lívia VAŠÁKOVÁ, ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

  Súhrnná správa zo stretnutia pdf - 248 KB [248 KB]

  20. október 2014 - Is the € Crisis over?

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s HNClub* pripravilo diskusiu s generálnym riaditeľom Európskeho stabilizačného mechanizmu Klausom Reglingom na tému: „Is the € Crisis over?“.

  Program:

  • Otvorenie - Dušan CHRENEK, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
  • Prezentácia - Klaus REGLING– CEO EFSF a Generálny riaditeľ ESM - príhovor
  • Komentáre - Martina KOBILICOVÁ- generálna riaditeľka sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR a Karol MRVA– člen Bankovej rady a výkonný riaditeľ NBS pre operácie na finančnom trhu
  • Diskusia

  súhrnná správa zo stretnutia pdf - 223 KB [223 KB]

  Prezentácia Klausa Reglinga ppt12 - 756 KB [756 KB]

  30. septembra 2014 - Quartetorium, Europe2020: The key to EU Growth?

  Centre for European Affairs v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pripravilo diskusiu na tému stratégie EÚ2020., ktorá má za cieľ vytvoriť podmienky v Európe pre múdry, udržateľný a inkluzívny rast.

  Diskutujúci hostia:

  • Peter Javorčík- Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
  • Miroslav Kiraľvarga - viceprezident US Steel Košice
  • Lívia Vašáková- Ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie v SR
  • Jakub Janda - zástupca riaditeľa českého think-tanku Evropské hodnoty

  Moderátor:  Ján Záborský - Senior Editor, časopis Trend

  Tlačová správa - QUARTETORIUM hodnotilo, či ideme správnym smerom k rastu pdf - 117 KB [117 KB]

  Viac informácií o tomto podujatí nájdete tu pdf - 634 KB [634 KB] .

  23. septembra 2014 – Okrúhly stôl so zástupcami slovenských odborov (Slovensko v kontexte ekonomických a sociálnych politík EÚ)

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo stretnutie so zástupcami slovenských odborových zväzov. Cieľom podujatia bolo oboznámiť odbory s ekonomickými a sociálnymi politikami EÚ a zároveň vypočuť si ich názor a pripomienky na smerovanie Slovenska ako aj celej EÚ v socioekonomickej oblasti.

  Program:

  • Otvorenie - Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Ekonomické a sociálne politiky EÚ a Európsky semester - Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Otvorená diskusia so zástupcami slovenských odborových zväzov

  Súhrnná správa zo stretnutia ( pdf - 87 KB [87 KB] EN pdf - 87 KB [87 KB] pdf - 87 KB [87 KB] )

  23. jún 2014 – Medzinárodná konferencia: 10. výročie členstva v EÚ: Príležitosti pre konkurencieschopnosť a rast podnikov

  Americká obchodná komora v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča zorganizovali medzinárodnú konferenciu na tému „10. výročie členstva v EÚ: Príležitosti pre konkurencieschopnosť a rast podnikov ".

  Kompletný program konferencie si môžete pozrieť tu pdf - 435 KB [435 KB] .

  19. jún 2014 – Business Breakfast na tému hodnotenia vplyvov legislatívy na Slovensku

  Americká obchodná komora v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a partnermi iniciatívy Rule Of Law zorganizovali diskusiu na tému „Ako posudzovať dopady legislatívy? Od vízie k akcii".

  Program:

  • Otvorenie -Jake Slegers, Americká obchodná komora na Slovensku a Dušan Chrenek, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Pohľad podnikateľskej sféry na hodnotenia vplyvov legislatívy na Slovensku - Alica Pavúková, PwC/ AmCham a Ján Oravec, Republiková únia zamestnávateľov
  • Hodnotenie vplyvov regulácií v Európskej komisii - Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Pohľad vlády a pozitívne príklady z hodnotenia vplyvov legislatívy na Slovensku - Martin Filko, Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR; Ladislav Šimko, Úrad vlády SR;Daniela Gurská, Odbor hospodárskych analýz, Ministerstvo hospodárstva SR; Marián Letovanec, Slovak Business Agency a Matúš Šesták, Sekcia verejnej správy, Ministerstvo vnútra
  • Zhrnutie a záver

  Plagát podujatia nájdete tu pdf - 2 MB [2 MB] .

  27. máj 2014 – Prvý politický dialóg k iniciatíve MIRRIS

  META Group v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovali diskusiu na tému „MIRRIS – Mobilizácia inštitucionálnej reformy pre podporu výskumu a inovácií".

  Program:

  • Otvorenie - Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Diskusný panel č. 1: Zhrnutie súčasnej situácie (Prezentácia - EN pdf - 858 KB [858 KB] ) -Andrea Ferrara, META Group, Mirris consortium a Dr. Mike Galsworthy, University College London
  • Diskusný panel č. 2: Identifikovanie faktorov, ktoré negatívne vplývajú na participáciu a úspešné zapájanie sa Slovenska do európskych projektov (Prezentácia - EN pdf - 939 KB [939 KB] )
  • Diskusný panel č. 3: Identifikovanie faktorov, ktoré negatívne vplývajú na participáciu a úspešnosť slovenských projektov v FP7
  • Diskusný panel č. 4: Identifikovanie ďalších faktorov, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať participáciu Slovenska v európskych výskumných projektoch
  • Zhrnutie  a záver

  17. marec 2014 - Zlepšenie fungovania vnútorného trhu EÚ s energiou

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre energetiku Európskej komisie pripravili diskusiu na tému „Zlepšenie fungovania vnútorného trhu EÚ s energiou“so špecifickým zameraním na ochranu práv a záujmov spotrebiteľov.

  Program:

  • Otvorenie - Jan Pánek , vedúci oddelenia, GR pre energetiku, Európska komisia
  • Úvodné príspevky: Európska energetická politika a jej fungovanie v prospech spotrebiteľov energie na Slovensku
   Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku ( Prezentácia pdf - 696 KB [696 KB] )
   Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR ( Prezentácia pdf - 2 MB [2 MB] )
   JUDr. Zuzana Jakubová - Riaditeľka právneho odboru, Združenie slovenských spotrebiteľov ( Prezentácia pdf - 840 KB [840 KB] )
  • Diskusný panel č. 1: Ochrana práv a záujmov spotrebiteľov energie na vnútornom trhu s energiou
   Jan Pánek, vedúci oddelenia, GR pre energetiku, Európska komisia ( Prezentácia pdf - 2 MB [2 MB] )
   Ing. Miroslav Čelinský, podpredseda, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  • Diskusný panel č. 2: Opatrenia energetickej efektívnosti: nástroj pre spotrebiteľov na kontrolu nákladov na energiu
   Roman Doubrava, GR pre energetiku, Európska komisia ( Prezentácia pdf - 2 MB [2 MB] )
   Mária Pevná, Slovenská inovačná a energetická agentúra ( Prezentácia pdf - 2 MB [2 MB] )
  • Diskusný panel č. 3: Ako môžu technológie a inteligentná infraštruktúra pomôcť spotrebiteľom, aby zo zmlúv o dodávke energie vyťažili maximum?
   Vladimír Zuberec, GR pre energetiku, Európska komisia ( Prezentácia pdf - 2 MB [2 MB] )
   Marián Nicz, odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR ( Prezentácia ppt12slideshow - 534 KB [534 KB] )

  Plagát podujatia nájdete tu pdf - 3 MB [3 MB] .

  6. marec  2014 - Ako zvýšiť kvalitu a efektívnosť vo vzdelávaní

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO pripravilo seminár na tému „Ako zvýšiť kvalitu a efektívnosť vo vzdelávaní“.

  Program:

  • Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
  • Eugen Jurzyca, INEKO - How to increase the quality and efficiency of education in Slovakia (EN pdf - 2 MB [2 MB] )
  • Jan Truszczyński, generálny riaditeľ, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru
  • Štefan Chudoba, štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Vzdelávanie ako základný faktor hospodárskeho rozvoja (SK pdf - 712 KB [712 KB] )
  • Ondřej Šteffl, SCIO - Ako zvýšiť kvalitu a efektívnosť vo vzdelávaní (SK pdf - 3 MB [3 MB] )
  • Martin Haluš, IFP, Ministerstvo financií SR - Viac vzdelania a viac peňazí (SK pdf - 403 KB [403 KB] )
  • Miroslav Beblavý, poslanec NRSR - Ako zvýšiť kvalitu a efektívnosť vo vzdelávaní (SK pdf - 2 MB [2 MB] )
  • Diskusia

  Správa z podujatia ( pdf - 241 KB [241 KB] EN pdf - 241 KB [241 KB] pdf - 241 KB [241 KB] )

  4. marec 2014 - Stav zdravotníctva na Slovensku

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pripravilo pracovné stretnutie na tému „Stav zdravotníctva na Slovensku“

  Program:

  • Úvod -Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
  • Prezentácia -Zdravotníctvo na Slovensku z pohľadu európskeho semestra“- Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie EKMarek Dobrovolný, ekonomický analytik, Generálne riaditeľstvo pre ekonomické a finančné záležitosti, EK
  • Diskusia

   Prezentácie:

  • How to improve poor results of Slovak health care system? (EN pdf - 344 KB [344 KB] )
  • M. Dobrovolny (DG ECFIN) - Health care in Slovakia in the framework of the European semester (EN pdf - 389 KB [389 KB] )
  • M. Filko (IFP) - Viac zdravia za rovnaké peniaze (SK pdf - 473 KB [473 KB] )
  • L. Vašákova (Zastúpenie EK) - Zdravotníctvo na Slovensku (z pohľadu Európskeho semestra) (SK pdf - 687 KB [687 KB] )

  13. február 2014 - Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO pripravilo seminár na tému „Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku“.

  Program:

  • Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
  • Peter Goliaš, riaditeľ INEKO - „Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku“ (SK pdf - 731 KB [731 KB] ) / "How to reduce unemployment in Slovakia" (EN pdf - 2 MB [2 MB] )
  • Zoltán Kazatsay, Zástupca generálneho riaditeľa, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu, Európska komisia - "How to reduce unemployment in Slovakia - the EU Perspective"(EN pdf - 459 KB [459 KB] )
  • Martin Filko, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky, Ministerstvo financií SR - „Čierna práca za to nemôže - Nezamestnanosť na Slovensku“ (SK pdf - 625 KB [625 KB] )
  • Jozef Mihál, poslanec NR SR
  • Johannes Schweighofer, Ministerstvo práce a sociálnych vecí Rakúska, riaditeľ sekcie medzinárodných politík trhu práce - "How to reduce unemployment in Slovakia? Lessons from Austrian experiences" (EN pdf - 3 MB [3 MB] )
  • Diskusia

   Súhrnná správa zo stretnutia „Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku“ (EN pdf - 200 KB [200 KB] )

  3. február 2014 - Rámec politiky v oblasti klímy a energetiky do roku 2030

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s American Chamber of Commerce in the Slovak Republic (AmCham) pripravilo pracovné stretnutie venované politikám klímy a energetiky.

  PROGRAM

  • Úvodné slovo – Dušan Chrenek(vedúci Zastúpenia EK na Slovensku), Igor Kottman (riaditeľ AmCham Slovakia)
  • Hlavný prejav – Connie Hedegaard (Komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy), Peter Žiga(Minister životného prostredia SR) tbc
  • Panelová diskusia: Čo bude znamenať klimatický a energetický rámec 2030 pre Slovensko a zainteresovaných aktérov? – Connie Hedegaard (Komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy), Peter Žiga(Minister životného prostredia SR) tbc, George Babcoke(riaditeľ U.S.Steel Košice), Stanislav Košút(predseda predstavenstva 4Energy Group), Dušan Ronec (riaditeľ oddelenia pre ochranu životného prostredia, SLOVNAFT), predstaviteľ spoločnosti Slovenské elektrárne - Enel.  
  • Moderátor: Lívia Vašáková, Ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

  3. decembra 2013 - Fórum podnikateliek Slovenska

  Zastúpenie Európskej komisie v SR v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR a 17 ďalšími vládnymi, podnikateľskými i mimovládnymi organizáciami zorganizovalo konferenciu, ktorá bola vyvrcholením ročného programu na podporu príležitostí žien v podnikaní. Predstavili sa hlavné výzvy týkajúce sa žien podnikateliek na Slovensku i vo svete, problém zosúladenia pracovného a rodinného života a otvorila sa téma meniaceho sa postavenia žien v spoločnosti.

  Takisto  sa zverejnila tzv. Biela kniha (White Paper), ktorá identifikuje problémy a formuluje odporúčania na podporu žien v podnikaní. Bielu knihu si môžete pozrieť tu pdf - 2 MB [2 MB] (Materiál nie je voľne kopírovateľný a distribuovateľný).

  Konferenciu prišiel otvoriť predseda vlády SR, pán Robert Fico.

  Ak by ste mali záujem o bližšie informácie ohľadom tejto konferencie, prosím, kontaktujte:

  28. novembra 2013 - Európsky semester 2014: Čo to bude znamenať pre Slovensko?

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s American Chamber of Commerce in the Slovak Republic (AmCham) zorganizovalo pracovné stretnutie venované Európskemu semestru a Ročnému prieskumu rastu.

  PROGRAM

  • Úvodné slovo – Dušan Chrenek(vedúci Zastúpenia EK v SR), Jake Slegers(výkonný riaditeľ AmCham Slovakia)
  • Predstavenie Ročného prieskumu rastu – Vladimír Solanič(generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti, Európska komisia)
  • Ročný prieskum rastu a Európsky semester 2014 v slovenskom kontexte – Vladimír Solanič(generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti, Európska komisia), Vazil Hudák(štátny tajomník, Ministerstvo financií SR), Ivan Šramko(predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť), Vladimír Vaňo(hlavný analytik, SBERBANK Europe AG).
  • Diskusia

   prezentácia zo stretnutia ppt12 - 666 KB [666 KB] (EN)

  23. októbra 2013 – Energetická politika v Slovenskej republike

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo pracovné stretnutie, ktoré bolo venované téme „Energetická politika v SR“.

  PROGRAM

  • Úvodné slovo – Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia EK v SR)
  • Ako Európska komisia ovplyvňuje energetiku na Slovensku? – Prezentácia – Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie EK
  • Diskusia

  prezentácia zo stretnutia pdf - 2 MB [2 MB]

  súhrnná správa zo stretnutia pdf - 161 KB [161 KB] (EN)

  18. - 20. októbra 2013 - Inovácie v škole

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s občianskym združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní zorganizovalo trojdňovú konferenciu o inováciach v školstve a konzultáciu o odporúčaniach EK pre Slovensko v oblasti školstva.

  • prezentácia (SK ppt8 - 369 KB [369 KB] )
  • závery (SK pdf - 229 KB [229 KB] ) (EN pdf - 98 KB [98 KB] )

   Ak by ste mali záujem o bližšie informácie ohľadom tohto stretnutia, prosím, kontaktujte:

  26. septembra 2013 - Internetová ekonomika – kľúč k udržateľnému rastu a zamestnanosti

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci so Slovenskou alianciou pre internetovú ekonomiku zorganizovalo pracovné stretnutie Internetová ekonomika – kľúč k udržateľnému rastu a zamestnanosti.

  PROGRAM

  • Úvodné slovo - Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia EK v SR), Peter Javorčík (štátny tajomník, MZV SR), Peter Pellegrini (štátny tajomník a Digitálny líder, MF SR)  
  • Odborné príspevky - Ivan Debnár (the Spot - podpora startupov v SR), Ivan Štefunko (Neulogy - transfer technológií a inovácií), Rasťo Kulich (Google Slovensko - internet, ekonomický rast a zamestnanosť), Peter Nedeliak (Ultra plast - internet a tradičné odvetvia priemyslu) 
  • Diskusia

   Súhrnná správa zo stretnutiaSK pdf - 257 KB [257 KB] |EN pdf - 282 KB [282 KB]

  18. septembra 2013 - Ako zlepšiť fungovanie verejnej správy so zameraním na manažment ľudských zdrojov

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo pracovné stretnutie k téme fungovania verejnej správy v SR.

  PROGRAM

  • Ako môže Európska komisia napomôcť lepšiemu fungovaniu verejnej správy na Slovensku - Prezentácia – Livia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie EK
  • Diskusia

  prezentácia zo stretnutia pdf - 327 KB [327 KB]

  súhrnná správa zo stretnutia pdf - 162 KB [162 KB] (EN)

  5. september 2013 - Slovak and Euro area economic outlook and challenges

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Klubom ekonomickych analytikov zorganizovalo stretnutie so zástupcom generálneho riaditeľa Riaditeľtva pre ekonomické a finančné záležitosti EK (DG ECFIN) Servaasom Deroosom na tému hospodárskeho rastu a rozpočtovej konsolidácie v eurozóne a na Slovensku. 

  súhrnná správa zo stretnutia pdf - 164 KB [164 KB] (EN)

  15. mája 2013 - Korupcia na Slovensku

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo pracovné stretnutie, ktoré bolo venované téme “Korupcia na Slovensku”.

  PROGRAM

  • Možnosti Európskej komisie v boji proti korupcii - Prezentácia – Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie EK
  • Diskusia na tému boja proti korupcii na Slovensku

  prezentácia zo stretnutia pdf - 446 KB [446 KB]

  súhrnná správa zo stretnutia pdf - 166 KB [166 KB] (EN)

  17. apríla 2013 - Stretnutie s predstaviteľmi podnikateľského prostredia

  Jeho účastníkmi boli zástupcovia podnikateľských asociácií z rôznych sektorov a zástupcovia obchodných komôr. Účastníci identifikovali hlavné problémy, ktoré podľa nich znižujú konkurencieschopnosť slovenských podnikov a slovenskej ekonomiky - nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v niektorých sektoroch; chýbajúce prepojenie medzi školstvom a potrebami podnikateľského prostredia; malá podpora rekvalifikačných kurzov; nedostatočné investície do vedy a výskumu; vysoké ceny energií; vysoká byrokracia a náklady na verejnú správu a v neposlednej rade potreba lepšej kontroly a monitorovania využívania štrukturálnych fondov.

  prezentácia zo stretnutia pdf - 933 KB [933 KB]

  súhrnná správa zo stretnutia pdf - 227 KB [227 KB] (EN)

  20. marec 2013 - Stretnutie s ekonomickými a bankovými analytikmi

  Jeho účastníkmi boli bankoví a ekonomickí analytici Národnej banky Slovenska a komerčných bánk, Ministerstvo financií SR, popredné ekonomické think-tanky a predstavitelia akademickej obce. Predmetom diskusie bolo analýza Slovenska v kontexte Európskeho semestra. Účastníci upozornili na hlavné problémy slovenskej ekonomiky, ako sú vysoká nezamestnanosť (najmä nezamestnanosť mladých a nízko kvalifikovaných skupín), vysoké daňové a odvodové zaťaženie nízkopríjmových skupín, nedostatočné prepojenie vysokých škôl s podnikateľským prostredím, konsolidácia verejných financií, problematická vymožiteľnosť práva, korupcia, rómska otázka a verejná správa.

  prezentácia zo stretnutia pdf - 2 MB [2 MB]

  súhrnná správa zo stretnutia pdf - 225 KB [225 KB] (EN)

  Posledná aktualizácia: 05/03/2015  |Na začiatok