Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Čo môže Slovensko urobiť pre hospodársky rast a zamestnanosť
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Reakciou EÚ na hospodársku krízu bolo aj posilnenie hospodárskeho riadenia prostredníctvom Európskeho semestra a stratégie Európa 2020. Čo to znamená pre Slovensko? Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizuje sériu konferencií s vysokými predstaviteľmi európskych inšitúcií a slovenskej štátnej správy a sériu diskusií s odborníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami. O týchto podujatiach vás budeme na týchto stránkach pravideľne informovať.

  Séria stretnutí so zainteresovanými stranami.

  Cieľom je priblížiť verejnosti analýzy a odporúčania Európskej komisie pre rok 2014 ako aj získavať relevantné podnety od slovenských odborníkov pri hodnotení Národného programu reforiem a pri príprave odporúčaní na rok 2015.

  Ak by ste mali záujem o bližšie informácie ohľadom stretnutí, prosím, kontaktujte:

   

  Ďalšie informácie a vysvetlenie základných pojmov hospodárskych a finančných záležitostí EÚ nájdete v sekcii „Úvod do európskeho hospodárstva".

  Súvisiace odkazy

  20. október 2014 - Is the € Crisis over?

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s HNClub* pripravujú diskusiu s generálnym riaditeľom Európskeho stabilizačného mechanizmu Klausom Reglingom na tému: „Is the € Crisis over?“. V diskusi ďalej vystúpia: Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Vazil Hudák, štátny tajomník Ministerstva financií SR a Karol Mrva, člen Bankovej rady a výkonný riaditeľ NBS. Jazykom stretnutia bude angličtina.

  Dátum: 20. októbra 2014: 10:30 – 12:00

  Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

  Program:

  10:15 – 10:30      Registrácia

  10:30 – 10:35      Otvorenie

  • Dušan CHRENEK, Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

  10:35 – 11:10      Prezentácia

  • Klaus REGLING – CEO EFSF a Generálny riaditeľ ESM

  11:10 – 11:30      Komentáre

  • Vazil HUDÁK -  Štátny tajomník Ministerstva financií SR
  • Karol MRVA – Člen      Bankovej rady a výkonný riaditeľ NBS pre operácie na finančnom trhu

  11:30 – 12:00      Diskusia 

  Registrovať sa môžete kliknutím na odkaz.

  30. septembra 2014 - Quartetorium, Europe2020: The key to EU Growth?

  Centre for European Affairs v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pripravilo diskusiu na tému stratégie EÚ2020, ktorá má za cieľ vytvoriť podmienky v Európe pre múdry, udržateľný a inkluzívny rast. Na podujatí sa hodnotili doterajšie výsledky v plnení stratégie a zároveň sa načrtli vyhliadky do budúcnosti. Diskutujúci sa zamerali predovšetkým na ciele v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie, vzdelávania, energetiky a klimatických zmien, vedy a výskumu. Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, podnikateľov, akademickej sféry i médií. Podujatie sa uskutočnilo 30. septembra 2014 v hoteli Arcadia, Bratislava.

  Diskutujúci hostia:

  • Peter Javorčík- Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
  • Miroslav Kiraľvarga - viceprezident US Steel Košice
  • Lívia Vašáková- Ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie v SR
  • Jakub Janda - zástupca riaditeľa českého think-tanku Evropské hodnoty

  Moderátor:  Ján Záborský - Senior Editor, časopis Trend

   

  23. septembra 2014 – Okrúhly stôl so zástupcami slovenských odborov (Slovensko v kontexte ekonomických a sociálnych politík EÚ)

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo stretnutie so zástupcami slovenských odborových zväzov. Cieľom podujatia bolo oboznámiť odbory s ekonomickými a sociálnymi politikami EÚ a zároveň vypočuť si ich názor a pripomienky na smerovanie Slovenska ako aj celej EÚ v socioekonomickej oblasti. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 23. septembra 2014 v priestoroch Európskeho informačného centra, Palisády 29, 811 06 Bratislava.

  Program:

  • 9:15 Otvorenie - Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • 9:45 Ekonomické a sociálne politiky EÚ a Európsky semester - Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • 10:15 Otvorená diskusia so zástupcami slovenských odborových zväzov

  Súhrnná správa zo stretnutia (EN pdf - 87 KB [87 KB] )

  23. jún 2014 – Medzinárodná konferencia: 10. výročie členstva v EÚ: Príležitosti pre konkurencieschopnosť a rast podnikov

   

  Americká obchodná komora v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča zorganizovali medzinárodnú konferenciu na tému „10. výročie členstva v EÚ: Príležitosti pre konkurencieschopnosť a rast podnikov ". Podujatie sa uskutočnilo dňa 23. júna 2014 od 10.00 do 15.00  v priestoroch Hotela Radisson Blu Carlton v Bratislave.

  Kompletný program konferencie si môžete pozrieť tu pdf - 435 KB [435 KB] .

  19. jún 2014 – Business Breakfast na tému hodnotenia vplyvov legislatívy na Slovensku

   

  Americká obchodná komora v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a partnermi iniciatívy Rule Of Law zorganizovali diskusiu na tému „Ako posudzovať dopady legislatívy? Od vízie k akcii". Podujatie sa uskutočnilo dňa 19. júna2014 od 09.00 do 11.30 v priestoroch Hotela Crowne Plaza v Bratislave.

  Program:

  9.00 – 9.10 Otvorenie
        • Jake Slegers, Americká obchodná komora na Slovensku
        • Dušan Chrenek, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

  9.10 – 9.30 Pohľad podnikateľskej sféry na hodnotenia vplyvov legislatívy na Slovensku
       • Alica Pavúková, PwC/ AmCham
       • Ján Oravec, Republiková únia zamestnávateľov

  9.30 – 9.45 Hodnotenie vplyvov regulácií v Európskej komisii
       •Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

  9.45 – 10.30 Pohľad vlády a pozitívne príklady z hodnotenia vplyvov legislatívy na Slovensku
       • Martin Filko, Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR
       • Ladislav Šimko, Úrad vlády SR
       • Daniela Gurská, Odbor hospodárskych analýz, Ministerstvo hospodárstva SR
       • Marián Letovanec, Slovak Business Agency
       • Matúš Šesták, Sekcia verejnej správy, Ministerstvo vnútra

  10.30 – 11.30 Zhrnutie a záver

  Plagát podujatia nájdete tu pdf - 2 MB [2 MB]  .

  27. máj 2014 – Prvý politický dialóg k iniciatíve MIRRIS

  META Group v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovali diskusiu na tému „MIRRIS – Mobilizácia inštitucionálnej reformy pre podporu výskumu a inovácií". Podujatie sa uskutočnilo dňa 27. mája 2014 od 09.00 do 16.00 v priestoroch Európskeho informačného centra, Palisády 29, 811 06 Bratislava.

  Program:

  •  09:00 – 09:30 Otvorenie
       Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • 09:30 – 10:30 Diskusný panel č. 1: Zhrnutie súčasnej situácie (Prezentácia - EN pdf - 858 KB [858 KB] )
        Andrea Ferrara, META Group, Mirris consortium
         Dr. Mike Galsworthy, University College London
  • 10:30 – 11:45 Diskusný panel č. 2: Identifikovanie faktorov, ktoré negatívne vplývajú na participáciu a úspešné zapájanie sa Slovenska do európskych projektov (Prezentácia - EN pdf - 939 KB [939 KB] )
  • 12:00 – 13:15 Diskusný panel č. 3: Identifikovanie faktorov, ktoré negatívne vplývajú na participáciu a úspešnosť slovenských projektov v FP7
  • 14:00 – 15:30 Diskusný panel č. 4: Identifikovanie ďalších faktorov, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať participáciu Slovenska v európskych výskumných projektoch
  • 15:30 – 16:00 Zhrnutie  a záver

  17. marec 2014 - Zlepšenie fungovania vnútorného trhu EÚ s energiou

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre energetiku Európskej komisie pripravili diskusiu na tému „Zlepšenie fungovania vnútorného trhu EÚ s energiou“so špecifickým zameraním na ochranu práv a záujmov spotrebiteľov. Podujatie sa uskutočnilo dňa 17. marca 2014 od 11.00 do 16.45 v priestoroch Európskeho informačného centra, Palisády 29, 811 06 Bratislava.

  Program:

  • 10:45 – 11:00 Registrácia účastníkov
  • 11:00 – 11:05 Otvorenie - Jan Pánek , vedúci oddelenia, GR pre energetiku, Európska komisia
  • 11:05 – 11:45 Úvodné príspevky: Európska energetická politika a jej fungovanie v prospech spotrebiteľov energie na Slovensku
   Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku ( Prezentácia pdf - 696 KB [696 KB] )
   Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR ( Prezentácia pdf - 2 MB [2 MB] )
   JUDr. Zuzana Jakubová - Riaditeľka právneho odboru, Združenie slovenských spotrebiteľov ( Prezentácia pdf - 840 KB [840 KB] )
   Diskusia
  • 11:45 – 12:45 Diskusný panel č. 1: Ochrana práv a záujmov spotrebiteľov energie na vnútornom trhu s energiou
   Jan Pánek, vedúci oddelenia, GR pre energetiku, Európska komisia ( Prezentácia pdf - 2 MB [2 MB] )
   Ing. Miroslav Čelinský, podpredseda, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
   Diskusia
  • 13:45 – 14:45 Diskusný panel č. 2: Opatrenia energetickej efektívnosti: nástroj pre spotrebiteľov na kontrolu nákladov na energiu
   Roman Doubrava, GR pre energetiku, Európska komisia ( Prezentácia pdf - 2 MB [2 MB] )
   Mária Pevná, Slovenská inovačná a energetická agentúra ( Prezentácia pdf - 2 MB [2 MB] )
   Diskusia
  • 14:45 – 15:45 Diskusný panel č. 3: Ako môžu technológie a inteligentná infraštruktúra pomôcť spotrebiteľom, aby zo zmlúv o dodávke energie vyťažili maximum?
   Vladimír Zuberec, GR pre energetiku, Európska komisia ( Prezentácia pdf - 2 MB [2 MB] )
   Marián Nicz, odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR ( Prezentácia ppt12slideshow - 534 KB [534 KB] )
   Diskusia
  • 15:45 – 16:15 Záver

  Plagát podujatia nájdete tu pdf - 3 MB [3 MB] .

  6. marec  2014 - Ako zvýšiť kvalitu a efektívnosť vo vzdelávaní

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO pripravilo seminár na tému „Ako zvýšiť kvalitu a efektívnosť vo vzdelávaní“. Seminár sa uskutočnil 6. marca 2014 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie, Palisády 29, Bratislava.

  Program:

  • 09:00 – 09:15              Registrácia
  • 09:15 – 09:20              Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
  • 09:20 – 09:35              Eugen Jurzyca, INEKO
  • 09:35 – 09:50              Jan Truszczyński, generálny riaditeľ, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru
  • 09:50 – 10:05              Štefan Chudoba, štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • 10:05 – 10:20              Ondřej Šteffl, SCIO
  • 10:20 – 10:35              Štefan Kiss, Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR
  • 10:35 – 10:50              Miroslav Beblavý, poslanec NRSR
  • 10:50 – 12:00              Diskusia

  Správa z podujatia (EN pdf - 241 KB [241 KB] )

  Prezentácie:

  Eugen Jurzyca, INEKO - How to increase the quality and efficiency of education in Slovakia (EN pdf - 2 MB [2 MB] )
  Štefan Chudoba, štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Vzdelávanie ako základný faktor hospodárskeho rozvoja (SK pdf - 712 KB [712 KB] )
  Ondrej Šteffl, SCIO - Ako zvýšiť kvalitu a efektívnosť vo vzdelávaní (SK pdf - 3 MB [3 MB] )
  Martin Haluš, IFP, Ministerstvo financií SR - Viac vzdelania a viac peňazí (SK pdf - 403 KB [403 KB] )
  Miroslav Beblavý, poslanec NRSR - Ako zvýšiť kvalitu a efektívnosť vo vzdelávaní (SK pdf - 2 MB [2 MB] )

  4. marec 2014 - Stav zdravotníctva na Slovensku

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pripravilo pracovné stretnutie na tému „Stav zdravotníctva na Slovensku“. Stretnutie sa uskutočnilo 4. marca 2014 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie, Palisády 29, Bratislava.

  Program:

  • 09:15    Registrácia
  • 09:30    Úvod -Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
  • 09:45    Prezentácia -Zdravotníctvo na Slovensku z pohľadu európskeho semestra“- Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie EKMarek Dobrovolný, ekonomický analytik, Generálne riaditeľstvo pre ekonomické a finančné záležitosti, EK
  • 10:15    Diskusia

   

  • prezentácia - How to improve poor results of Slovak health care system? (EN pdf - 344 KB [344 KB] )
  • prezentácia, M. Dobrovolny (DG ECFIN) - Health care in Slovakia in the framework of the European semester (EN pdf - 389 KB [389 KB] )
  • prezentácia, M. Filko (IFP) - Viac zdravia za rovnaké peniaze (SK pdf - 473 KB [473 KB] )
  • prezentácia, L. Vašákova (Zastúpenie EK) - Zdravotníctvo na Slovensku (z pohľadu Európskeho semestra) (SK pdf - 687 KB [687 KB] )

   

   

  13. február 2014 - Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO pripravilo seminár na tému „Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku“. Seminár sa uskutočnilo 13. februára 2014 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie, Palisády 29, Bratislava.

  Program:

  • 09:00 – 09:15   Registrácia
  • 09:15 – 09:20   Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
  • 09:20 – 09:35   Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
  • 09:35 – 09:50   Zoltán Kazatsay, Zástupca generálneho riaditeľa, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu, Európska komisia
  • 09:50 – 10:05   Martin Filko, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky, Ministerstvo financií SR
  • 10:05 – 10:20   Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (účasť nepotvrdená)
  • 10:20 – 10:35   Jozef Mihál, poslanec NR SR
  • 10:35 – 10:50   Johannes Schweighofer, Ministerstvo práce a sociálnych vecí Rakúska, riaditeľ sekcie medzinárodných politík trhu práce
  • 10:50 – 12:00   Diskusia

   

  • súhrnná správa zo stretnutia „Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku“ (EN pdf - 200 KB [200 KB] )
  • prezentácia Z. Kazatsaya "How to reduce unemployment in Slovakia - the EU Perspective"(EN pdf - 459 KB [459 KB] )
  • prezentácia P. Goliaša „Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku“ (SK pdf - 731 KB [731 KB] )
  • prezentácia M. Filka „Čierna práca za to nemôže - Nezamestnanosť na Slovensku“ (SK pdf - 625 KB [625 KB] )
  • prezentácia J. Schweighofera "How to reduce unemployment in Slovakia? Lessons from Austrian experiences" (EN pdf - 3 MB [3 MB] )
  • analýza P. Goliaša (INEKO) "How to reduce unemployment in Slovakia" (EN pdf - 2 MB [2 MB] ) 

  3. február 2014 - Rámec politiky v oblasti klímy a energetiky do roku 2030

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s American Chamber of Commerce in the Slovak Republic (AmCham) pripravilo pracovné stretnutie venované politikám klímy a energetiky. Stretnutie sa uskutočnilo 3. februára 2014 v priestoroch Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.

  PROGRAM

  • 13:30 - 14:00 h Registrácia účastníkov
  • 14:10 - 14:15 h Úvodné slovo – Dušan Chrenek(vedúci Zastúpenia EK na Slovensku), Igor Kottman (riaditeľ AmCham Slovakia)
  • 14:15 - 14:50 h Hlavný prejav – Connie Hedegaard (Komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy), Peter Žiga(Minister životného prostredia SR) tbc
  • 14:50 - 16:00 h Panelová diskusia: Čo bude znamenať klimatický a energetický rámec 2030 pre Slovensko a zainteresovaných aktérov? – Connie Hedegaard (Komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy), Peter Žiga(Minister životného prostredia SR) tbc, George Babcoke(riaditeľ U.S.Steel Košice), Stanislav Košút(predseda predstavenstva 4Energy Group), Dušan Ronec (riaditeľ oddelenia pre ochranu životného prostredia, SLOVNAFT), predstaviteľ spoločnosti Slovenské elektrárne - Enel.  
  • Moderátor: Lívia Vašáková, Ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

    

  3. decembra 2013 - Fórum podnikateliek Slovenska

  Zastúpenie Európskej komisie v SR v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR a 17 ďalšími vládnymi, podnikateľskými i mimovládnymi organizáciami zorganizovalo konferenciu, ktorá bola vyvrcholením ročného programu na podporu príležitostí žien v podnikaní. Predstavili sa hlavné výzvy týkajúce sa žien podnikateliek na Slovensku i vo svete, problém zosúladenia pracovného a rodinného života a otvorila sa téma meniaceho sa postavenia žien v spoločnosti.

  Takisto  sa zverejnila tzv. Biela kniha (White Paper), ktorá identifikuje problémy a formuluje odporúčania na podporu žien v podnikaní. Bielu knihu si môžete pozrieť tu pdf - 2 MB [2 MB] (Materiál nie je voľne kopírovateľný a distribuovateľný).

  Konferenciu prišiel otvoriť predseda vlády SR, pán Robert Fico.

  Ak by ste mali záujem o bližšie informácie ohľadom tejto konferencie, prosím, kontaktujte:

   

  28. novembra 2013 - Európsky semester 2014: Čo to bude znamenať pre Slovensko?

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s American Chamber of Commerce in the Slovak Republic (AmCham) zorganizovalo pracovné stretnutie venované Európskemu semestru a Ročnému prieskumu rastu. Stretnutie sa uskutočnilo 28. novembra 2013 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29, v Bratislave.

  PROGRAM

  • 9:30 h Registrácia účastníkov
  • 10:00 h Úvodné slovo – Dušan Chrenek(vedúci Zastúpenia EK v SR), Jake Slegers(výkonný riaditeľ AmCham Slovakia)
  • 10:15 h Predstavenie Ročného prieskumu rastu – Vladimír Solanič(generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti, Európska komisia)
  • 10:30 h Ročný prieskum rastu a Európsky semester 2014 v slovenskom kontexte – Vladimír Solanič(generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti, Európska komisia), Vazil Hudák(štátny tajomník, Ministerstvo financií SR), Ivan Šramko(predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť), Vladimír Vaňo(hlavný analytik, SBERBANK Europe AG).
  • 11:30 h Diskusia

   

  23. októbra 2013 – Energetická politika v Slovenskej republike

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo pracovné stretnutie, ktoré bolo venované téme „Energetická politika v SR“. Stretnutie sa uskutočnilo 23. októbra 2013 v priestoroch Zastúpenia EK, Palisády 29, v Bratislave.

  PROGRAM

  • 9:15 h Úvodné slovo – Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia EK v SR)
  • 9:30 h Ako Európska komisia ovplyvňuje energetiku na Slovensku? – Prezentácia – Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie EK
  • 10:00 h Diskusia

   

  18. - 20. októbra 2013 - Inovácie v škole

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s občianskym združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní zorganizovalo trojdňovú konferenciu o inováciach v školstve a konzultáciu o odporúčaniach EK pre Slovensko v oblasti školstva.

  • prezentácia (SK ppt8 - 369 KB [369 KB] )
  • závery (SK pdf - 229 KB [229 KB] ) (EN pdf - 98 KB [98 KB] )

   Ak by ste mali záujem o bližšie informácie ohľadom tohto stretnutia, prosím, kontaktujte:

  26. septembra 2013 - Internetová ekonomika – kľúč k udržateľnému rastu a zamestnanosti

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci so Slovenskou alianciou pre internetovú ekonomiku zorganizovalo pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. septembra 2013.

  PROGRAM

  • 15:00 h Úvodné slovo - Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia EK v SR), Peter Javorčík (štátny tajomník, MZV SR), Peter Pellegrini (štátny tajomník a Digitálny líder, MF SR)  
  • 15:15 h Odborné príspevky - Ivan Debnár (the Spot - podpora startupov v SR), Ivan Štefunko (Neulogy - transfer technológií a inovácií), Rasťo Kulich (Google Slovensko - internet, ekonomický rast a zamestnanosť), Peter Nedeliak (Ultra plast - internet a tradičné odvetvia priemyslu) 
  • 15:45 h Diskusia

   

  • súhrnná správa zo stretnutiaSK pdf - 257 KB [257 KB] | EN pdf - 282 KB [282 KB]

  18. septembra 2013 - Ako zlepšiť fungovanie verejnej správy so zameraním na manažment ľudských zdrojov

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo pracovné stretnutie k téme fungovania verejnej správy v SR, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. septembra 2013.

  PROGRAM

  • 9:30 h Úvod
  • 9:45 h Ako môže Európska komisia napomôcť lepšiemu fungovaniu verejnej správy na Slovensku - Prezentácia – Livia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie EK
  • 10:00 h Diskusia

   

  5. september 2013 - Slovak and Euro area economic outlook and challenges

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Klubom ekonomickych analytikov zorganizovalo stretnutie so zástupcom generálneho riaditeľa Riaditeľtva pre ekonomické a finančné záležitosti EK (DG ECFIN) pánom Servaasom Deroosom na tému hospodárskeho rastu a rozpočtovej konsolidácie v eurozóne a na Slovensku. 

  15. mája 2013 - Korupcia na Slovensku

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo pracovné stretnutie, ktoré bolo venované téme “Korupcia na Slovensku”. Stretnutie sa uskutočnilo 15. mája 2013 v priestoroch Zastúpenia EK, Palisády 29, v Bratislave.

  PROGRAM

  • 9:15 h Registrácia účastníkov
  • 9:30 h Úvod
  • 9:45 h Možnosti Európskej komisie v boji proti korupcii - Prezentácia – Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie EK
  • 10:00 h Diskusia na tému boja proti korupcii na Slovensku

   

   

  17. apríla 2013 - Stretnutie s predstaviteľmi podnikateľského prostredia

  Jeho účastníkmi boli zástupcovia podnikateľských asociácií z rôznych sektorov a zástupcovia obchodných komôr. Účastníci identifikovali hlavné problémy, ktoré podľa nich znižujú konkurencieschopnosť slovenských podnikov a slovenskej ekonomiky - nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v niektorých sektoroch; chýbajúce prepojenie medzi školstvom a potrebami podnikateľského prostredia; malá podpora rekvalifikačných kurzov; nedostatočné investície do vedy a výskumu; vysoké ceny energií; vysoká byrokracia a náklady na verejnú správu a v neposlednej rade potreba lepšej kontroly a monitorovania využívania štrukturálnych fondov.

  20. marec 2013 - Stretnutie s ekonomickými a bankovými analytikmi

  Jeho účastníkmi boli bankoví a ekonomickí analytici Národnej banky Slovenska a komerčných bánk, Ministerstvo financií SR, popredné ekonomické think-tanky a predstavitelia akademickej obce. Predmetom diskusie bolo analýza Slovenska v kontexte Európskeho semestra. Účastníci upozornili na hlavné problémy slovenskej ekonomiky, ako sú vysoká nezamestnanosť (najmä nezamestnanosť mladých a nízko kvalifikovaných skupín), vysoké daňové a odvodové zaťaženie nízkopríjmových skupín, nedostatočné prepojenie vysokých škôl s podnikateľským prostredím, konsolidácia verejných financií, problematická vymožiteľnosť práva, korupcia, rómska otázka a verejná správa.

  Posledná aktualizácia: 17/10/2014  |Na začiatok