Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Model European Union Bratislava 2013
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Si mladý a zaujímaš sa o to, ako EÚ skutočne funguje? Zúčastni sa simulácie rozhodovacích procesov a politiky EÚ Model European Union Bratislava 2013, unikátneho vzdelávacieho projektu pre mladých Európanov. 

  Model European Union Bratislava 2013

  Model Európskej únie (MEU), ktorý sa koná v mnohých krajinách Európy, a ten najväčší v Štrasburgu, predstavuje vynikajúci vzdelávací program, ktorý účastníkom poskytuje jedinečnú príležitosť pochopiť fungovanie EÚ v praxi, ako i politický vývoj, výzvy a aktuálne problémy, ktorým EÚ čelí, rovnako ako základné princípy, štandardy a hodnoty EÚ. Účastníci simulovaného zasadnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ sklznú do rolí národných ministrov a poslancov Európskeho parlamentu, a počas 3 dní budú prerokovávať vybrané „skutočné“ návrhy, ktoré boli vypracované Európskou komisiou v posledných rokoch a pracovať ako skutoční politici.

  Model European Union Bratislava 2013, ktorý sa uskutoční 12.-15. decembra 2013, bude unikátnym nielen v rámci Slovenska, ale i v rámci regiónu, pretože doposiaľ sa MEU v krajinách V4 nekoná.

  Cieľom MEU Bratislava bude rozvíjať znalosti mladých ľudí o európskych rozhodovacích inštitúciách, ale aj generovať diskusiu o politikách EÚ, ktoré výrazne ovplyvňujú náš život a tým podporovať aktívne občianstvo a začleňovanie mládeže do rozhodovacích procesov. MEU tiež predstavuje jedinečný zážitok, ktorý účastníkom umožňuje praktizovať a zlepšiť aj svoje rétorické, argumentačné, vyjednávacie a jazykové znalosti.

  MEU Bratislava sa zúčastní až 60 účastníkov zo Slovenska, Poľska, Veľkej Británie, Chorvátska, Rumunska a Českej republiky. V prípade záujmu o účasť je potrebné zaslať CV a vyplnenú prihlášku najneskôr do 8. novembra 2013.

  Simulácia bude prebiehať v anglickom jazyku.

  Viac informácií o projekte a podmienkach účasti nájdete v oficiálnej výzve pre účastníkov pdf - 358 KB [358 KB] alebo na webových stránkach www.adelslovakia.org.

  Posledná aktualizácia: 31/10/2013  |Na začiatok