Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Generations@school 2013
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Po veľkom úspechu 1. ročníka generations@school počas Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 sme veľmi radi, že môžeme ohlásiť spustenie 2. ročníka tejto iniciatívy!

  V roku 2012 sa 29. apríla do Európskeho dňa solidarity medzi generáciami zapojilo viac než 600 škôl z celej Európy a využilo príležitosť pozvať starších ľudí do svojich tried. Žiaci a starší spolu hovorili o aktívnom starnutí a zamýšľali sa nad tým, čo by mohli spoločne urobiť pre vybudovanie lepšej spoločnosti pre mladých aj starých. Potom si online vymieňali fotografie a skúsenosti s inými školami a mohli tak pozorovať, ako spolupracujú generácie v iných krajinách Európy.

  generations@school vyzýva učiteľov, aby zorganizovali aktivitu, pri ktorej sa budú môcť stretnúť žiaci spolu so staršími ľuďmi zo svojho okolia, aby tak mohli pozorovať, ako môže dialóg medzi generáciami prispieť k lepšiemu vzájomnému porozumeniu. Môže ísť o diskusie na témy, ktoré zaujímajú obe generácie alebo o spoločný projekt, na ktorom budú starí aj mladí spolupracovať na pravidelnej báze.

  Predstavte si ideálnu Európu pre všetky generácie!

  Keďže Európska únia vyhlásila rok 2013 za „Európsky rok občanov‟, tento rok bude skvelou príležitosťou, aby učitelia, žiaci a starší ľudia zorganizovali okolo alebo priamo 29. apríla diskusie o Európe, jej minulosti, prítomnosti a zamysleli sa nad tým, čo môžu starí a mladí urobiť pre vybudovanie jej budúcnosti. Čo znamená byť európskym občanom? Aké práva EÚ sme získali vďaka procesu európskej integrácie? Ako sa európski občania zajtrajška na tieto práva pozerajú a ako ich mienia využívať? Akú Európu by sme mali zanechať budúcim generáciám?

  Všetky informácie týkajúce sa tohto ročníka súťaže generations@school, ceny, ktoré je možné vyhrať a zdroje na pomoc učiteľom pri príprave ich podujatia generations@school, nájdete na stránke: www.generationsatschool.eu.

  Pripravte sa na účasť!

  Posledná aktualizácia: 26/03/2013  |Na začiatok