Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Automobilový priemysel – Akčný plán CARS 2020
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Generálne riaditeľstvo EK pre priemysel a podnikanie vás pozývajú na brífing "Automobilový priemysel – Akčný plán CARS 2020", ktorý sa uskutoční 8. novembra 2012 o 10.00 v Európskom informačnom centre (Palisády 29, Bratislava).

  Európska komisia prichádza s plánom konkrétnych krokov na podporu a posilnenie jedného z najkľúčovejších odvetví našej ekonomiky. Prinášame iniciatívy vedúce k dosiahnutiu cieľa, ktorým je 20% podiel tohto odvetvia na európskej HDP do roku 2020. 

  Akčný plán CARS 2020 je komplexný, týka sa mnohých rovín politiky v tejto oblasti a vychádza zo stretnutia na vysokej úrovni CARS 21. Ide o snahu pomôcť automobilovému sektoru v súčasnej ekonomickej situácii v Európe. Navrhuje konkrétne kroky, ktoré posilnia konkurencieschopnosť a udržateľnosť tohto odvetvia.

  Automobilový priemysel predstavuje na celoeurópskej úrovni 12 miliónov priamych a nepriamych pracovných miest, tvorí 4% HDP a v roku 2011 priniesol €90 miliardový prebytok. Tento sektor ročne investuje do výskumu a inovácií 30 miliárd Eur, čo z neho robí najväčšieho privátneho investora v tejto oblasti.

  Toto odvetvie bude v budúcnosti ne jednej strane čeliť dopytu zo strany rozvojových krajín, na druhej strane výzvam vo forme ceny palív, udržateľnosti  a rastúcej globálnej konkurencie. Pod tlakom klesajúcej ekonomiky musia niektoré spoločnosti reštrukturalizovať svoje európske závody. Pri zdolávaní takýchto výziev bude kľúčové práve technologické prispôsobenie sa zmenám. Preto je potrebné konať a preto si CARS 2020 vytyčuje nasledovné prioritné oblasti:

  • Investície do moderných technológii a inovácii pre tzv. čisté vozidlá (znižovanie CO2 a hlukových emisií, alternatívne palivá, zvyšovanie bezpečnosti na cestách a podobne).  
  • Zlepšenie trhových podmienok (silnejší jednotný trh vozidiel prostredníctvom lepších systémov typového schvaľovania).
  • Podpora odvetvia v kontexte globálneho trhu (vyrovnané obchodné dohody, bilaterálne dohody s trhmi v tretích krajinách, zintenzívnenie práce na medzinárodnej harmonizácii regulácie vozidiel).
  • Podpora rozvoja schopností a vzdelávania aj s využitím prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

  Počas brífingu sa dozviete aj čo všetko tento Akčný plán bude znamenať pre Slovensko.

  Na záver bude priestor pre vaše otázky. 

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 07/11/2012  |Na začiatok