Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


DIGITÁLNA AGENDA PRE EURÓPU: Doterajší pokrok a plány
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Medzinárodný kongres ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) je od roku 2002 najvýznamnejším, najznámejším a najväčším podujatím na Slovensku, ktoré sa zaoberá informatizáciou verejnej správy (eGovernmentom). Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v rámci tohto kongresu dňa 24. októbra 2012 zorganizuje workshop, ktorého cieľom bude hodnotenie celkového stavu digitálnej agendy v EÚ, špecifickej situácie Slovenska a jeho hlavných úspechov i rezerv na národnej úrovni.

  Počas workshopu "DIGITÁLNA AGENDA PRE EURÓPU: Doterajší pokrok a plány" sa zameriame na všeobecné plány pre budúce akcie na európskej úrovni, so špeciálnym dôrazom na tie, ktoré sa viažu na Slovensko. Ako napríklad spomenieme národné plány na rozvoj broadbandu a pomoc, ktorú v tejto oblasti ponúkajú rôzne finančné nástroje EÚ, najmä na plány v rámci Viacročného finančného rámca na roky 2014-2020, Nástroja na prepojenie Európy a na príležitosti, ktoré ponúkajú štrukturálne fondy.

  Workshop sa bude venovať i témam ako eZručnosti, Európska stratégia pre cloud computing a plány na podporu výskumu a inovácií v oblasti IKT  v rámci programu Horizont 2020.

  Ďalšie informácie

  Workshop: DIGITÁLNA AGENDA PRE EURÓPU: Doterajší pokrok a plány

  Dátum a miesto: 24. október 2012 o 15:00 – 17:30 v hoteli Crown Plaza, Bratislava

  Panelisti:

  - Luis Rodriguez-Rosello (Vedúci oddelenia DG-CONNECT E1 "Sieťové technológie", Európska komisia, "ambasádor" Digitálnej agendy pre Slovensko
  - Carl-Christian Buhr, člen kabinetu podpredsedníčky EK Neelie Kroesovej, komisárky pre Digitálnu agendu
  Ivan Fecenko, DG-REGIO, Európska komisia
  - Jaroslav Šolc, Magistrát hl. mesta Praha, ČR
  - Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, ČR

  Program:

  • Privítanie a úvod: Luis Rodríguez-Roselló ("Ambasádor" Digitálnej agendy pre Slovensko)
  • Digitálna agenda pre Európu, vízia politiky, prehľad doterajšieho pokroku. Európska stretégia pre cloud computing: Carl-Christian Buhr, člen kabinetu podpredsedníčky EK Neelie Kroesovej, komisárky pre Digitálnu agendu
  • Slovensko a Digitálna agenda pre Európu: stav trhu a regulácie na Slovensku, rozvoj broadbandu a Connecting Europe Facility: Luis Rodríguez-Roselló , DG-CONNECT, Európska komisia
  • Rozvoj broadbandu: príležitosti, ktoré poskytujú štrukturálne fondy: Ivan Fecenko DG-REGIO, Európska komisia
  • Ďalšie plány na rozvoj digitálnej agendy na Slovensku:  zástupca Ministerstva financií SR,
  • Lokální digitální agenda v zemích V4 (LDA-V4) – Digitální agenda pro Evropu očima územních samospráv: Jaroslav Šolc, Magistrát hl.mesta Praha, ČR a Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, ČR
  • Výskum a inovácie v oblasti IKT, Horizont 2020: Luis Rodriguez-Rosello, Vedúci oddelenia DG-CONNECT E1 "Sieťové technológie", Európska komisia, "ambasádor" Digitálnej agendy pre Slovensko

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 17/10/2012  |Na začiatok