Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Tlačový brífing
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Pozývame vás na tlačový brífing "Práva, podpora a ochrana obetí trestných činov v Európe".

  Kedy: 18. decembra 2012 o 10.00
  Kde: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava – Staré mesto
  Kto: Erika Jurinová, podpredsedníčka NR SR; Janka Šípošová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia

  V Európskej únii sa každoročne stane obeťou vážneho trestného činu 75 miliónov ľudí a takmer
  40 000 ľudí zomrie pri dopravných nehodách. Takéto udalosti sú fyzicky aj emočne traumatizujúce pre samotnú obeť, ale aj jej okolie. Pokiaľ sa takáto udalosť prihodí v zahraničí, pribudnú aj jazykové, kultúrne a legislatívne bariéry. Nové európske pravidlá ich majú odstrániť a zaručiť rovnakú mieru pochopenia, pomoci a ochrany každej obeti či pozostalému bez ohľadu na charakter trestného činu a bez akejkoľvek diskriminácie rovnako vo všetkých členských štátoch EÚ.

  Tento brífing sa uskutoční pri príležitosti spustenia implementačnej doby Smernice Európskeho parlamentu a rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Počas podujatia Vás oboznámime s aktuálnymi legislatívnymi opatreniami na pomoc obetiam trestných činov v Európe. Pre Slovensko bude veľkou výzvou, aby priblížilo svoju legislatívu a prax na požadovanú úroveň a aby dokázalo zjednotiť a koordinovať svoju činnosť vo viacerých rezortoch, vrátane sociálnych vecí, vnútra, spravodlivosti i zahraničných vecí.

  Podrobnosti a viac praktických informácií o tejto legislatíve sa dozviete na našom brífingu od odborníkov, ktorí sa tejto otázke venujú už dlhodobo. Uvedieme aj príklady z praxe poradní pre obete trestných činov a skutočné príbehy reálnych obetí trestných činov.

  Na záver bude priestor pre vaše otázky.

  Posledná aktualizácia: 17/12/2012  |Na začiatok