Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Stretnutie Priateľov politiky súdržnosti
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Schôdzka predstaviteľov štátov EÚ združených v neformálnom zoskupení Priateľov politiky súdržnosti (Friends of Cohesion) a Chorvátska ako pristupujúcej krajiny do Európskej únie bude v Bratislave v piatok 5. októbra 2012. Cieľom stretnutia je vytvoriť účinný tlak na  neznižovanie objemu financií pre politiku súdržnosti (štrukturálne fondy a Kohézny fond), určených na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Deje sa tak v období,  keď rokovania o viacročnom európskom rozpočte na roky 2014 – 2020 vstupujú počas cyperského predsedníctva v Rade EÚ do svojej rozhodujúcej fázy.

  Stretnutie premiérov v Bratislave sa uskutočňuje z iniciatívy predsedu vlády SR Roberta Fica a nadviaže na predchádzajúci prvý summit v takomto formáte v Bukurešti 1. júna 2012. Bratislavský summit podporia svojou účasťou aj predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso, podpredseda EK Maroš Šefčovič a komisár EÚ pre rozpočet, Janusz Lewandowski.

  Pre väčšinu členských štátov EÚ je udržanie politiky súdržnosti zásadným predpokladom na podporu rastu a zamestnanosti. Slovensko aktívne podporuje spoluprácu Priateľov politiky súdržnosti s ambíciou presadiť pokračovanie silnej politiky súdržnosti. Aj preto predstavitelia 15 členských štátov EÚ a Chorvátska na summite v Bratislave prijmú spoločnú deklaráciu, podľa ktorej Európska únia potrebuje počas krízy – a to viac ako kedykoľvek predtým - mobilizovať všetky nástroje, ktoré zvýšia hospodársky rast, tvorbu nových pracovných miest a konkurencieschopnosť.

  Slovensko považuje spoločný rozpočet EÚ za dôležitý nástroj pri riešení zložitej ekonomickej situácie. Popri úsilí na národnej úrovni a ozdravovaní verejných financií je potrebné zapojiť aj všetky dostupné zdroje na úrovni EÚ v snahe úspešne čeliť kríze a podporiť ekonomický rast. Slovensko sa zasadí o dosiahnutie dohody o viacročnom eurorozpočte do konca tohto roka, pretože inak by bolo ohrozené čerpanie jednotlivých  fondov od 1. januára 2014.

  Skupina Priateľov politiky súdržnosti sa vyformovala pred siedmimi rokmi, počas rokovaní o predchádzajúcom viacročnom eurorozpočte na roky 2007-2013,  v snahe koordinovať  pozície štátov, ktoré sú hlavnými príjemcami prostriedkov politiky súdržnosti. Skupinu tvorí 15 členských štátov EÚ: Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko. So skupinou úzko spolupracuje aj Chorvátsko, ktorého vstup do EÚ sa očakáva 1. júla 2013, po ratifikácii zmluvy o pristúpení všetkými členskými krajinami únie.

  Predbežný program stretnutia predsedov vlád neformálnej skupiny Priatelia kohézie v Bratislave v piatok 5. októbra 2012:
   
  8.30 – 8.50 h
  Bratislavský hrad (hlavné nádvorie)
  postupné príchody delegácií premiérov, privítanie predsedom vlády SR Robertom Ficom
   
  8.55 h
  Bratislavský hrad (hlavné nádvorie)
  Family Photo   
   
  9.00 h
  Bratislavský hrad           
  otváracie príhovory

  9.15 h
  Bratislavský hrad
  plenárne zasadnutie za účasti predsedu Európskej komisie José M. Barrosa
   
  10.50 h
  Bratislavský hrad (Rytierska sála)
  tlačová konferencia tlmočená do slovenského a anglického jazyka

  11.30 h
  Bratislavský hrad         
  pracovný obed premiérov skupiny FOC
   
  (Zmena programu možná)
   
  UPOZORNENIE PRE MÉDIÁ:
  Spravodajské monitorovanie stretnutia je podmienené získaním akreditácie. Dovoľujeme si upozorniť všetkých zástupcov médií, že bez akreditačného preukazu spravodajské monitorovanie stretnutia predsedov vlád krajín Priateľov kohézie v Bratislave NEBUDE MOŽNÉ.

  Pre bližšie informácie je možné kontaktovať:
  Tlačový a informačný odbor
  Úrad vlády SR
  Telefón: +421 2 57295 248
  e-mail: tlacovyodbor@vlada.gov.sk
  press@government.gov.sk

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 05/10/2012  |Na začiatok